GÓRA GROSZA

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w organizowanej akcji Góra Grosza. Dotychczasowe edycje pokazały, że Góra Grosza jest znana i lubiana wśród dzieci,

Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. młodzieży i dorosłych.

Uczniowie łącznie zebrali i przekazali kwotę 391,91 zł.
Najwięcej pieniędzy zebrały: klasa I – 75 zł59 gr. (5 zł 81 gr. na osobę), klasa VI zgromadziła 56 zł 90 gr. (4 zł 38 gr. na osobę), zaś klasa II 109 zł 62 gr. (4 zł 6gr. na osobę).