PETYCJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH W SZKOŁACH

2017-09-18
 Szanowna Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej   I Petycja  §1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.   Osnowa Petycji  §1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze...

czytaj całość

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

2017-09-08
 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole odbyła się  4 września 2017r. Tradycyjnie uczniowie zebrali się przed budynkiem szkoły, skąd wspólnie udali się do kościoła na Mszę św. odprawioną w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców przez księdza proboszcza Stanisława Tabisia. Po nabożeństwie zostały poświęcone plecaki i przybory szkolne.  W Domu Ludowym uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego.     Później głos zabrała Pani Dyrektor ...

czytaj całośćszkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki
Dog