PROJEKT CZYTELNICZY KLASY III

 Klasa III pod kierunkiem wychowawczyni opracowała projekt czytelniczy pt. ,,Legendy łączą pokolenia”. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem,  pracowitością i pomysłowością. 

Do ich zadań należało:
Przeczytanie wyznaczonych legend.
Przygotowanie stroju i rymowanki do wybranej postaci, zaprezentowanie podczas zabawy andrzejkowej.
Wykonanie w grupach pracy plastycznej dowolną techniką do wyznaczonej legendy oraz poprawne i staranne zapisanie tekstu.
Rozwiązywanie łamigłówek, zadań w celu sprawdzenia  wiedzy na podstawie przeczytanych legend.
Przygotowanie się do uroczystości podsumowania projektu.
Do niektórych zadań, podczas miesięcznej pracy zaprosili rodziców, a także babcie. Uzasadnili w znakomity sposób międzypokoleniową rolę legend.
 
 
 
 
 
Podczas uroczystego podsumowania  uczniowie opowiadali następujące legendy: ,,O Panu Twardowskim”, ,,O Warsie i Sawie”, ,,O Bazyliszku”, ,,O kwiecie paproci”.
 
 
 
 
 
Odegrali inscenizacje legend ,,Stopa królowej Jadwigi”, ,,Wiano Świętej Kingi”, a także podkreślili w humorystyczny sposób ważną rolę czytania.
 
 
 
 
 
Rodzice zaprezentowali legendy: ,,O smoku wawelskim”, ,,O złotej kaczce” i o ,,Matce Bożej Gidelskiej”.
 
 
 
Babcie natomiast podzieliły się opowieścią: ,,Legendy o chlebie”,  ,,O toruńskich piernikach” oraz strzeleckiej legendy, którą babcie słyszały będąc dziećmi od starszych pokoleń.
 
 
 
Niezwykłym  podczas programu okazał się taniec krakowiaka, który połączył wszystkie pokolenia, a także przygotowane przez rodziców pierniki. 
 
 
Dzięki opracowanemu projektowi udało się w zadowalający sposób uzyskać zamierzone cele, był on niezwykle pouczającą lekcją dla uczestników projektu, a także dla zaproszonej publiczności. Wniósł wiele radości, satysfakcji, a co najważniejsze podkreślił ważną rolę czytelnictwa. Uczniowie zakończyli przedstawienie morałem: ,,Zaglądaj do książek mój miły kolego, bo one są wskazówką do życia mądrego”.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc podczas realizacji projektu.
 
/D. Laska/
czytany 703
data publikacji: 2016-12-09


szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki