PROJEKT CZYTELNICZY KLASY V

 Projekt Chłopcy z Placu Broni- w poszukiwaniu wartości… 

Od końca lutego do połowy marca uczniowie klasy V realizowali projekt Chłopcy z Placu Broni- w poszukiwaniu wartości… 
Pracowali w trzech drużynach: reporterów, wywiadowców i grupie teatralnej. Wyniki działań zaprezentowali 30 marca 2017 roku podczas spotkania, w którym wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie klas 4 - 6.
 
 
 
Główne cele projektu to:
-praca z tekstem – szukanie określonych informacji, sporządzanie notatki w formie mapy myśli, redagowanie opisów
-przekształcanie tekstu i prezentowanie go we wskazanej formie
-samodzielne pozyskiwanie wiadomości z różnych źródeł
-współpraca w grupie
-zdobywanie umiejętności przedstawiania zebranych materiałów.
 

 
 
 
 
 
Zadaniem grupy reporterów było szczegółowe opisanie Placu Broni  i wskazanie, jaką rolę pełnił w życiu chłopców( wolność, patriotyzm). Uczniowie zebrali informacje dotyczące wyglądu tego miejsca, stworzyli makietę, opracowali regulamin  i notatkę  w formie mapy myśli. 
 
 
 
 
 

Grupa wywiadowców zgromadziła szczegółowe informacje o obu drużynach walczących o Plac Broni. 
Zaprezentowali je w formie plakatów oraz wierszy. Opisali poszczególnych bohaterów, wskazali na ich upodobania, cechy szczególne, zainteresowania i wartości, jakimi kierowali się w życiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa teatralna opracowała scenariusze scenek przedstawiających, m.in. sposób, w jaki Nemeczek odzyskał skradzioną chorągiewkę… i jak postępował wobec innych. Członkowie tej drużyny zadbali o oprawę dźwiękową przedstawienia, scenografię i rekwizyty. 
Zespół w twórczy i ciekawy sposób zaprezentował wartości takie jak: lojalność, prawdomówność, odwaga, honor.

Uczniowie klasy piątej solidnie i rzetelnie przygotowali się do realizacji projektu. Podzielili się zadaniami, systematycznie spotykali się w szkole i w domach, by skrupulatnie wykonać przydzielone im zagadnienia. Wykazali się kreatywnością, sumiennością, współdziałaniem. 
 
 
 
 
 Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc, uświetnienie swoją obecnością publicznej prezentacji projektu  i  przygotowanie słodkiego poczęstunku.

/E. Stec/
 
czytany 580
data publikacji: 2017-04-06


szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki