REGULAMINY KONKURSÓW ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 400-LECIA POWSTANIA PARAFII STRZELCE WIELKIE


KONKURS PLASTYCZNY

,,Dziękczynne wotum”- nawiązanie do legendy powstania parafii Strzelce Wielkie
- konkurs na pracę plastyczną.
 
REGULAMIN 
 
I. Cele Konkursu: 
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
- wyrabianie poczucia estetyki,
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
- upowszechnianie wiedzy na temat historii powstania parafii Strzelce Wielkie,
-integracja międzypokoleniowa, integracja między rodzicami.
 
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców PSP w Strzelcach Wielkich.
2. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach plastycznych. 
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie przygotować dowolną techniką plastyczną scenę związaną z legendą powstania parafii Strzelce Wielkie. 
 
Format prac: arkusz A3 lub większy
 
III. Termin i miejsce konkursu: 
Udział w konkursie należy zgłosić do 19 maja 2017r.
Eliminacje szkolne odbędą się 23maja 2017r.
Zwycięzcy zaprezentują swoje prace na pikniku rodzinnym 10 czerwca 2017r.
 
IV. Kryteria oceniania:
 Twórczy charakter pracy, estetyka, oryginalność.
 

 

KONKURS LITERACKI
 
,,Dziękczynne wotum”- nawiązanie do legendy powstania parafii Strzelce Wielkie
-  konkurs na wiersz lub piosenkę.
 
REGULAMIN 
 
I. Cele Konkursu: 
1. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości. 
3. Integracja międzypokoleniowa, integracja między rodzicami. 
 
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców PSP w Strzelcach Wielkich.
3. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać piosnkę lub wiersz opisujący legendę powstania parafii Strzelce Wielkie. 
 
III. Termin i miejsce konkursu: 
Udział w konkursie należy zgłosić do 19 maja 2017r.
Eliminacje szkolne odbędą się 23maja 2017r.
Zwycięzcy zaprezentują swoje wiersze i piosenki na pikniku rodzinnym 10 czerwca 2017r.
 
IV. Kryteria oceniania:
 Twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa, oryginalność.  
 
czytany 779
data publikacji: 2017-05-03


szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki