XIII GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH

  6 czerwca 2017r. w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich już po raz trzynasty spotkali się młodzi aktorzy ze szkół naszej gminy, aby zaprezentować przygotowane inscenizacje  w ramach Gminnego Przeglądu Teatrów Szkolnych. 

Celem przeglądu  było stworzenie możliwości prezentacji dorobku szkół, talentów uczniów, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, przygotowywanie dzieci  do uczestnictwa w kulturze, uświadomienie, że rozwój pasji i zainteresowań jest świetnym sposobem na rozwój osobisty i uniknięcie  zagrożeń w postaci uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków, telewizji, Internetu.  
 
 
 
Tegoroczny przegląd miał jeszcze dodatkowy cel – kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania historią naszego regionu, jego kulturą i tradycją.
 
     Hasło przeglądu brzmiało: „ Uczymy się od naszych przodków, jak mądrze żyć i wolnym człowiekiem być!” 
 
     Na strzeleckiej scenie grupy teatralne ze szkół w Woli Przemykowskiej, Uścia Solnego, Niedzielisk, Szczurowej i Strzelec Wielkich zaprezentowały przedstawienia opowiadające o początkach poszczególnych miejscowości, wyjaśniające pochodzenie nazw wsi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenariusze inscenizacji  oparte były na legendach, podaniach, zapiskach z kronik, starych opowieściach. Publiczność  nagradzająca występy gromkimi brawami miała okazję poznać wiele ciekawych szczegółów dotyczących dziejów naszej małej ojczyzny, dowiedzieć się o życiu naszych przodków, którzy przed wiekami żyli na tych terenach i swoją ciężką pracą, poświęceniem i oddaniem budowali to, z czego dzisiaj możemy się cieszyć.
 
Tegoroczny przegląd był więc piękną lekcją historii i patriotyzmu.
 
 
    Nagrodą dla uczestników przeglądu jest wycieczka do kina ufundowana przez Wójta Gminy Szczurowa i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 
czytany 704
data publikacji: 2017-06-06


szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki