MAŁY MISTRZ

Nasza szkoła realizuje program ,,Mały mistrz". Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy.
W ramach realizacji programu otrzymaliśmy profesjonalne pomoce i przybory. 
W naszej szkole uczestnikami i realizatorami programu jest 16 uczniów klasy drugiej z wychowawczynią Dorotą Walas.
Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego zdobywali różnorodne sprawności, aby uzyskać tytuł  Małego Mistrza.
Na początku roku szkolnego przeprowadzono ankiety ewaluacyjne wśród dzieci i rodziców oraz  testy sprawnościowe uczniów. We wrześniu uczniowie zaczęli zdobywać kolejne sprawności. 
 
 
 
 
Sprawność turysty zdobywały dzieci podczas wycieczek klasowych  przez cały rok szkolny. Uczniowie klasy drugiej byli w lesie, uczestniczyli w wycieczkach autokarowych do Krakowa i Sandomierza.
 
Sprawność gimnastyka zdobywały dzieci w sali gimnastycznej. W każdym tygodniu uczniowie mieli okazję wykorzystać otrzymane w ramach programu przyrządy i sprzęt gimnastyczny. Dzieci  bardzo lubiły te zajęcia. Uczniowie chętnie wykonywali wszystkie ćwiczenia, bardzo aktywnie brali udział w zabawach.
 
 
 
Uczniowie zdobyli również sprawność piłkarza. Chętnie rozgrywali mecze, a szczególnie chłopcy. Wszyscy zrobili postępy w grach zespołowych, przestrzegali zasad i reguł. 
 
 
 
 
 
 
 
Największym zainteresowaniem cieszył się wśród uczniów taniec. Sprawność tancerza zdobyli wszyscy uczniowie, gdyż przygotowali cztery tańce na uroczystości szkolne. 
 
Wszystkie poczynania naszych ,,Małych mistrzów” staramy się opisywać na stronie programu. 
 koordynator programu – Dorota Walas
czytany 540
data publikacji: 2017-06-24


szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki