Dęby Pamięci

W kwietniu 2010r. roku obchodziliśmy 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina 21 857 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 2008 r. trwa społeczny program upamiętnienia ofiar tej zbrodni – ” Katyń… Ocalić od zapomnienia”. 

   Celem programu jest uczczenie pamięci bohaterów zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenia dębów . Każdy dąb upamiętnia konkretną  osobę , która zginęła w Katyniu, Twerze, Charkowie, według zasady – jeden dąb- jedno nazwisko.  Nasza szkoła zgłosiła swoją chęć udziału w programie, gdy uzyskaliśmy wiadomość, iż wśród ofiar tej zbrodni znaleźli się również rodacy pochodzący z naszej parafii –  funkcjonariusze przedwojennej policji – przodownik  Jan Maj i starszy posterunkowy – Michał Solak.

   Naszym zadaniem stało się zgromadzenie informacji na ich temat. Okazało się to trudne, zwłaszcza w odniesieniu do Pana Michała Solaka. Udało się ustalić jedynie, że faktycznie urodził się w naszej miejscowości w roku 1886. Był synem Franciszka i Marianny z domu Tobół. Został aresztowany w Stanisławowie, zamordowany  w Twerze w 1940 r., mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.  Pomimo licznych starań nie udało się dotrzeć do członków jego rodziny, dlatego nasza wiedza jest  tak bardzo ograniczona.

   Zdecydowanie więcej informacji uzyskaliśmy na temat drugiego bohatera- Pana Jana Maja. Pochodzą one od jego córki Pani Adeli Ściebor, która doskonale pamięta swojego ojca i przechowuje pamięć o nim. Podczas spotkania z uczniami naszej szkoły Pani Adela  przekazała wiele cennych informacji o ojcu, ale również o czasach, w których żył i o tamtych tragicznych zdarzeniach, które znamy jedynie z książek lub filmów.
   Pan Jan Maj urodził się w Strzelcach Małych w roku 1899. Był synem Jana i Wiktorii Pater.  Po wstąpieniu w szeregi Policji Państwowej pełnił swoje obowiązki na różnych placówkach we wschodniej części przedwojennej Polski, aż wreszcie trafił do Kowla. Tam jego i jego rodzinę: żonę, syna Ryszarda i córkę Adelę zastała wojna. Tam w dramatycznych okolicznościach został aresztowany, na oczach żony i dzieci wtłoczony do wagonu i wywieziony, jak się okazało wiele lat później do Tweru, gdzie wraz z innymi został bestialsko zamordowany. Pośmiertnie awansowano go na stopień aspiranta .

    Jesteśmy dumni, iż wśród synów strzeleckiej ziemi mamy  bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę. Czujemy się w obowiązku  czcić ich pamięć, a wiedzę o tamtych wydarzeniach przekazywać kolejnym pokoleniom, by w ten sposób kształtować poczucie przynależności do narodu i państwa , uczyć patriotyzmu.  Stąd nasz udział w akcji „ Katyń…Ocalić od zapomnienia”. Honorowy patronat nad akcją od samego początku jej trwania objął prof. Lech Kaczyński, prezydent RP. Wysoko oceniał jej walory edukacyjne i patriotyczne.
   W tym kontekście jeszcze bardziej wymowne stały się wydarzenia z  10 kwietnia. Nie sposób dzisiaj, oddając hołd ofiarom Katynia, nie wspomnieć  o ofiarach katastrofy smoleńskiej – Prezydencie RP, jego żonie i pozostałych 94 osobach. Podziwiamy ich poświęcenie i pragniemy  uczcić ich pamięć przez posadzenie  dwóch dębów.

   Uroczystość posadzenia  DĘBÓW PAMIĘCI odbyła się
24 października 2010r.

    Dyrektor PSP im T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich Pani Dorota Jaszczowska serdecznie dziękuje ks. Proboszczowi Stanisławowi Tabisiowi za gorące wsparcie inicjatywy, wszelką okazaną pomoc i ufundowanie  tablic, panu Krzysztofowi Krupie za zakupienie i przywiezienie obelisków, na których zostały zamocowane pamiątkowe tablice;  Panu Leśniczemu Adamowi Kwaśniakowi  i jego pracownikom za posadzenie dębów, nauczycielom  na czele z panią Anną Gofron i Panem Michałem Pastuchem, Radzie Rodziców , wszystkim uczniom i ich rodzicom; zaproszonym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili dzisiejszą  uroczystość, a także wszystkim obecnym, którzy byli świadkami tych doniosłych wydarzeń.
     Mamy nadzieję, że te niezwykłe chwile na zawsze pozostaną w pamięci naszych uczniów i wszystkich uczestników uroczystości..
Skip to content