Szkoła z klasą

W roku szkolnym 2002/2003 przystąpiliśmy do I edycji akcji Szkoła z klasą ogłoszonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Było to dla nas, małej, wiejskiej szkoły, duże wyzwanie i wymagało od całej społeczności szkolnej-nauczycieli, uczniów i rodziców dużego poświęcenia i wysiłku. Chcieliśmy się przekonać, że nie jesteśmy gorsi od innych i stać nas na wiele. Zdawaliśmy sobie sprawę, że włożony wysiłek zaowocuje podniesieniem jakości pracy naszej szkoły. W sześciu zadaniach pracowaliśmy nad tym, by lepiej przygotować uczniów do sprawdzianów zewnętrznych, precyzyjnie i jaśniej formułować wymagania na poszczególne oceny, wybierać dobre programy i podręczniki, częściej stosować metodę projektów, przyzwyczajać naszych uczniów do pełniejszego wykorzystania komputera i Internetu, tworzyć życzliwą, pełną wzajemnego szacunku atmosferę.

Realizacja zadań otrzymała pozytywną ocenę komisji powołanej przez organizatorów akcji i uwieńczona została otrzymaniem tytułu Szkoła z klasą.szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki