Nauczyciele

Dyrektor Szkoły: mgr Dorota Jaszczowska

WYCHOWAWCY KLAS

KLASA I - mgr Małgorzata Klich

KLASA II - mgr Danuta Laska

KLASA III - mgr Lucyna Łaptas

KLASA IV- mgr Bożena Jankowska

KLASA V- mgr Elżbieta Stec

KLASA VI - Małgorzata Książek

KLASA VI I- mgr Magdalena Pudło

KLASA VIII - Krystyna Zydroń


Szkoła Filialna we Wrzępi

 KLASA 0  - mgr Agnieszka Zabiegała

 

NAUCZYCIELE

mgr Dorota Jaszczowska: język polski

mgr Ewa Borowiec: geografia

mgr Karolina Góra: wiedza o społeczeństwie

mgr Bożena Jankowska: przyroda, oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Klich: edukacja wczesnoszkolna

mgr Stanisława Klisiewicz; technika

Małgorzata Książek: wychowanie fizyczne

mgr Danuta Laska: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Lucyna Łaptas: edukacja wczesnoszkona, informatyka

mgr Małgorzata Koczwara: biologia, informatyka. wychowanie do życia w rodzinie

mgr Krystyna Kozioł: fizyka

mgr Michał Pastuch: plastyka, muzyka

mgr Agata Polak: pedagog, doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Pudło: matematyka

mgr Anatol Rapicki: j. angielski, j. niemiecki

ks. mgr Józef Sadowski: religia

mgr Ewa Sokołowska-Piecuch: język angielski

mgr Elżbieta Stec - język polski

mgr Janina Strózik: religia

ks. mgr Stanisław Tabiś: religia

mgr Maria Wojdak: psycholog

Krystyna Zydroń: historia, biblioteka, logopedia

mgr Agnieszka Zabiegała - wychowanie przedszkolneszkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki