Pracownia komputerowa

   Pierwsza szkolna pracownia komputerowa powstała w 2002roku. W ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizującego projekty wyposażania szkół w pracownie komputerowe (edycja 2005) naszej szkole została przekazana nowoczesna pracownia składająca się z 10 komputerów, skanera, drukarki, komputera przenośnego, rzutnika oraz serwera. Komputery wyposażone zostały w nagrywarki CD, DVD, 17 calowe monitory LCD. Oprogramowanie: Microsoft Windows Server 2003 for Small Bisiness Server, Windows XP Professional PL, pakiet Office 2003, oprogramowanie antywirusowe. Dostęp uczniów do niedozwolonych treści w Internecie chroniony jest za pomocą programu Opiekun Ucznia.

  

 

 

 

 

 

 

    Sprzęt jest nowoczesny, zapewniający doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dzięki pozyskanej pracowni nauczyciele mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach, efektem tego są nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa. Uczniowie mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające multimedialną edukację na lekcjach przedmiotowych.


Regulamin Pracowni Komputerowej

  • Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.
  •  Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.
  • Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
  •  Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.
  • Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.
  • Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
  • Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne dyskietki.
  •  W czasie zajęć można korzystać jedynie z dyskietek wskazanych przez nauczyciela.
  • Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.
  • Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

 szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki