Biblioteka

 

"...Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole

porządnie się uczyć nie da..." 

Jadwiga Andrzejewska

 

CZYTAJCIE,  A  ZNAJDZIECIE  

   „Bo w książkach można znaleźć wszystko. Radość, mądrość i odpowiedzi na wiele pytań. Książka może Wam coś doradzić, podsunąć pomysł. Nauczy Was myśleć i rozumieć, pamiętać o rzeczach ważnych, a głupstwa puszczać w niepamięć. Radzić sobie i pomagać innym, śmiać się do łez i przez łzy…”

 

GDYBY KSIĄŻKA MOGŁA MÓWIĆ,
SKIEROWAŁABY DO CZYTELNIKA TAKIE OTO SŁOWA….

   Nie pisz i nie rysuj na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce stawiaj, dbaj o me okładki. Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. Nie czytaj, gdy jesz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.


BIBLOTEKA SZKOLNA

 Czynna:

Poniedziałek

8.45-9.50
12.30-13.30

Wtorek

7.30-8.00
8.45-10.50


Środa

8.45-12.40

Czwartek

8.45-11.45

Piątek

8.45-10.50

     Biblioteka zaprasza do korzystania z ciekawych zbiorów. Posiadamy duży wybór literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, książki popularnonaukowe, lektury oraz księgozbiór podręczny.

Księgozbiór liczący około 2300 tys. woluminów
Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, leksykony
Dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Program Wychowawczy, Szczegółowy Plan Rozwoju, Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania)

 


   Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Jest organizatorem imprez -„Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych” , uroczystości - „Pasowanie na czytelnika”; konkursów czytelniczych, wystawek, gazetek, kiermaszy i spotkań.


 

 

   W zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej  znajduje się 11089 woluminów w tym literatura dla dzieci 3625 tytułów, literatura dla dorosłych 5489 książek,  literatura popularno naukowa 2160 pozycji. Każdego roku księgozbiór wzbogacany jest o kolejne interesujące pozycje. Każdy bibliofil znajdzie tu coś dla siebie. Są  starocie i nowości. Biblioteka obsługuje wszystkich mieszkańców Strzelec Wielkich i często osoby z zewnątrz.

 

W naszej bibliotece pracuje pani Krystyna Zydroń.

 


    REGULAMIN  BIBLIOTEKI 

Zasady ogólne

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

 Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 Zasady korzystania z czytelni  

 1.Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a ksiązki oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.  
 

 

   

 szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki