Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący: Adrian Berner

Zastępca: Marcelina Kosała

Członkowie: Paulina Maj
Sylwia Rachwał

Eryk Kozak


Regulamin Samorządu Uczniowskiego


 

 

W sklepiku szkolnym pracują:

 Dominika Struzik, Kinga Bal, Magdalena Czesak, Natalia Bawół


 

 Plan Pracy SU na rok szkolny 2017/2018



szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki