Tadeuszek

     Począwszy do roku szkolnego 2006/2007 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich  zostaje wręczana statuetka   Tadeuszka , nagroda  dla osób, którym na sercu leży dobro szkoły i jej uczniów, które pracują  społecznie, bezinteresownie poświęcając swój czas i energię. 
 
 
Po raz pierwszy w historii szkoły nagrodę odebrała Pani Krystyna Wąs.
 

W roku szkolnym 2008/2009 statuetka została wręczona Pani Beata Struzik.
 

 
W roku szkolnym 2009/2010 Tadeuszek trafił do rąk Pani Renaty Wilk.
 
 
W roku szkolnym 2010/2011 statuetkę Tadeuszka otrzymała Pani Elżbieta Solak.
 
 
W roku szkolnym 2011/2012 Tadeuszek trafił do rąk Pani Lucyny Kuciel i  Pani Anny Kawśniak.
 
 
W roku szkolnym 2012/2013 statuetkę Tadeuszka otrzymała Pani Małgorzata Kosała.
 
 
W roku szkolnym 2013/2014 statuetka Tadeuszka trafiła do Pani Agnieszki Golonka.
 
 
W roku szkolnym 2014/2015 statuetka Tadeuszka została wręczona Pani Elżbiecie Rębacz.
 
 
W roku szkolnym 2015/2016 statuetkę Tadeuszka otrzymała Pani Katarzyna Oleksy.
 
 
W roku szkolnym 2016/2017 statuetka Tadeuszka trafiała do Pani Doroty Maj.
 
 
W roku szkolnym 2017/2018 Tadeuszka otrzymała Pani Halina Młynarczyk. 
 
W roku szkolnym 2018/2019 Tadeuszek został wręczony Pani Renacie Solak.
 
      Dotychczasowe laureatki były częstymi gośćmi w szkole, współpracowały z dyrekcją  i gronem pedagogicznym. Pomagały radą i konkretnymi działaniami. Angażowały się  w każde przedsięwzięcie realizowane przez Radę  Rodziców, dając wspaniały przykład bezinteresowności. Ich postawa była wzorem do naśladowania dla innych. 


szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki