Rodzice

 

   Współpraca Dyrekcji i grona pedagogicznego PSP im Tadeusza Kościuszki z Radą  Rodziców od lat układa się  bardzo dobrze. Rodzice rozumieją  potrzebę  bliskiego kontaktu ze szkołą , wspierania poczynań  nauczycieli. Dyrekcja i grono pedagogiczne wysoko sobie ceni   wszelką  pomoc, opinie i rady ze strony rodziców. Wszystko to owocuje konkretnymi wynikami. W ostatnich latach udało się  zrealizować  wiele przedsięwzięć . Dzięki funduszom pochodzącym z organizacji zabaw sylwestrowych uczniowie corocznie korzystają  z dofinansowania i wyjeżdżają  na kilkudniowe wycieczki: 2007 r. - siedmiodniowy pobyt w Gdyni, 2008 r. - dwudniowy pobyt w Warszawie, 2009 r. - trzydniowa wycieczka do Gniezna i Wrocławia, dwudniowa wycieczka do Zakopanego, 2010 r. - trzydniowy wyjazd w Bieszczady i wycieczka do Chorzowa, w 2011 r. - trzydniowa wycieczka w góry i jednodniowa do Krynicy. Rodzice dbają  też  o poprawę  bazy szkoły. Ze zgromadzonych funduszy zakupili, min. 50 calowy telewizor plazmowy i kserokopiarkę. Rada Rodziców organizuje również  zabawy dla uczniów: andrzejkowe, karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka. W przygotowanie zabaw i uroczystości włączają  się  prawie wszyscy rodzice, wzajemnie się  dopingując i zachęcając do pracy. Taka, pełna zaangażowania postawa zasługuje na podziw i szacunek, tym bardziej, że w dzisiejszym zmaterializowanym i   wyrachowanym  świecie nie jest ona popularna.

   Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Strzelcach Wielkich oraz Oddziału Przedszkolnego we Wrzępi serdecznie dziękują  rodzicom za ich postawę  i wszelką  okazywaną  pomoc. 

 


 

Rada Rodziców
działająca przy PSP im. Tadeusza Kościuszki
w Strzelcach Wielkich w roku szkolnym 2018/2019


Przewodnicząca- Dorota Maj 

ZastępcaBernadeta Klich

Skarbnik- Małgorzata Oleksy

Sekretarz- Katarzyna Kordecka

Członkowie- Żaneta Nawrot
Sabina Krupa
Maria Mundała

Agnieszka Paduch

 


Rady klasowe

Klasa I

Bernadeta Klich, Jolanta Igielska, Sylwia Biernat

Klasa II

Dorota Maj, Anna Latuszek, Józef Cebula, Ewelina Solak, Natalia Samolej

Klasa III

Katarzyna Kordecka, Izabela Skóra, Anna Kras

Klasa IV

Żaneta Nawrot, Lidia Krzyściak, Lidia Jarosz-Cierniak

Klasa V

Sabina Krupa Bernadetta Nowak, Bogusłąwa Solak, Justyna Skrzyńska

KlasaVI

Małgorzata Oleksy, Barbara Oleksy, Dorota Wilk

Klasa VII

Maria Mundała, Beata Kozak, Małgorzata Oleksy

Klasa VIII

Agnieszka Paduch, Katarzyna Zabiegała, Renata Solak szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki