Rodzice

 

   Współpraca Dyrekcji i grona pedagogicznego PSP im Tadeusza Kościuszki z Radą  Rodziców od lat układa się  bardzo dobrze. Rodzice rozumieją  potrzebę  bliskiego kontaktu ze szkołą , wspierania poczynań  nauczycieli. Dyrekcja i grono pedagogiczne wysoko sobie ceni   wszelką  pomoc, opinie i rady ze strony rodziców. Wszystko to owocuje konkretnymi wynikami. W ostatnich latach udało się  zrealizować  wiele przedsięwzięć . Dzięki funduszom pochodzącym z organizacji zabaw sylwestrowych uczniowie corocznie korzystają  z dofinansowania i wyjeżdżają  na kilkudniowe wycieczki: 2007 r. - siedmiodniowy pobyt w Gdyni, 2008 r. - dwudniowy pobyt w Warszawie, 2009 r. - trzydniowa wycieczka do Gniezna i Wrocławia, dwudniowa wycieczka do Zakopanego, 2010 r. - trzydniowy wyjazd w Bieszczady i wycieczka do Chorzowa, w 2011 r. - trzydniowa wycieczka w góry i jednodniowa do Krynicy. Rodzice dbają  też  o poprawę  bazy szkoły. Ze zgromadzonych funduszy zakupili, min. 50 calowy telewizor plazmowy i kserokopiarkę. Rada Rodziców organizuje również  zabawy dla uczniów: andrzejkowe, karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka. W przygotowanie zabaw i uroczystości włączają  się  prawie wszyscy rodzice, wzajemnie się  dopingując i zachęcając do pracy. Taka, pełna zaangażowania postawa zasługuje na podziw i szacunek, tym bardziej, że w dzisiejszym zmaterializowanym i   wyrachowanym  świecie nie jest ona popularna.

   Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Strzelcach Wielkich oraz Szkoły Filialnej we Wrzępi serdecznie dziękują  rodzicom za ich postawę  i wszelką  okazywaną  pomoc. 

 


 

Rada Rodziców
działająca przy PSP im. Tadeusza Kościuszki
w Strzelcach Wielkich w roku szkolnym 2017/2018


Przewodnicząca- Halina Młynarczyk

Zastępca- Agnieszka Pawlik

Skarbnik- Joannna Rzeźnik

Sekretarz- Mariola Fiołek

Członkowie- Maria Waśniowska,
Agnieszka Jakubowska,
Beata Struzik

 


Rady klasowe

Klasa I
Agnieszka Pawlik
Bogusława Wróbel
Dorota Maj
Mariola Swornowska

Klasa II
Agnieszka Jakubowska 
Alicja Cupał
Katarzyna Wójcik

Klasa III
Mariola Fiołek
Lidia Jarosz Cierniak
Barbara Wyrzykowska

Klasa IV
Halina Młynarczyk
Elżbieta Sierakowska Hanek
Małgorzata Stachowicz
Anna Cebula

Klasa V
Maria Waśniowska 
Ewelina Opioła
Agata Jarosz

Klasa VI
Joanna Rzeźnik
Beata Kozak
Małgorzata Oleksy

Klasa VII
Beata Struzik
Katarzyna Zabiegała
Renata Solak
 szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki