Rodzice

 

   Współpraca Dyrekcji i grona pedagogicznego PSP im Tadeusza Kościuszki z Radą  Rodziców od lat układa się  bardzo dobrze. Rodzice rozumieją  potrzebę  bliskiego kontaktu ze szkołą , wspierania poczynań  nauczycieli. Dyrekcja i grono pedagogiczne wysoko sobie ceni   wszelką  pomoc, opinie i rady ze strony rodziców. Wszystko to owocuje konkretnymi wynikami. W ostatnich latach udało się  zrealizować  wiele przedsięwzięć . Dzięki funduszom pochodzącym z organizacji zabaw sylwestrowych uczniowie corocznie korzystają  z dofinansowania i wyjeżdżają  na kilkudniowe wycieczki: 2007 r. - siedmiodniowy pobyt w Gdyni, 2008 r. - dwudniowy pobyt w Warszawie, 2009 r. - trzydniowa wycieczka do Gniezna i Wrocławia, dwudniowa wycieczka do Zakopanego, 2010 r. - trzydniowy wyjazd w Bieszczady i wycieczka do Chorzowa, w 2011 r. - trzydniowa wycieczka w góry i jednodniowa do Krynicy. Rodzice dbają  też  o poprawę  bazy szkoły. Ze zgromadzonych funduszy zakupili, min. 50 calowy telewizor plazmowy i kserokopiarkę. Rada Rodziców organizuje również  zabawy dla uczniów: andrzejkowe, karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka. W przygotowanie zabaw i uroczystości włączają  się  prawie wszyscy rodzice, wzajemnie się  dopingując i zachęcając do pracy. Taka, pełna zaangażowania postawa zasługuje na podziw i szacunek, tym bardziej, że w dzisiejszym zmaterializowanym i   wyrachowanym  świecie nie jest ona popularna.

   Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Strzelcach Wielkich oraz Oddziału Przedszkolnego we Wrzępi serdecznie dziękują  rodzicom za ich postawę  i wszelką  okazywaną  pomoc. 

 


 

Rada Rodziców
działająca przy PSP im. Tadeusza Kościuszki
w Strzelcach Wielkich w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca- Dorota Maj 

Zastępca- Karolina Domagała

Skarbnik- Halina Młynarczyk

Sekretarz- Katarzyna Kordecka

Członkowie- Małgorzata Stachowicz, Żaneta Nawrot,

Beata Drabik, Lidia Krzyściak


Rady klasowe

Klasa I

Małgorzata Stachowicz, Bogusława Wróbel, Anna Kras

Klasa II

Karolina Domagała, Agnieszka Pawlik, Beata Drabik

Klasa III

Żaneta Nawrot, Magdalena Strózik, Bernadeta Klich

Klasa IV

Dorota Maj, Mariola Swornowska, Aneta Gądek

Klasa V

Katarzyna Kordecka, Izabela Skóra, Patrycja Solak

Klasa VI

Lidia Krzyściak, Anna Tworzydło,

Klasa VII

Małgorzata Stachowicz, Halina Młynarczyk, Bogusława Solak

Klasa VIII
Beata Drabik, Dorota Wilk, Ewa Królszkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki