Rodzice

 

   Współpraca Dyrekcji i grona pedagogicznego PSP im Tadeusza Kościuszki z Radą  Rodziców od lat układa się  bardzo dobrze. Rodzice rozumieją  potrzebę  bliskiego kontaktu ze szkołą , wspierania poczynań  nauczycieli. Dyrekcja i grono pedagogiczne wysoko sobie ceni   wszelką  pomoc, opinie i rady ze strony rodziców. Wszystko to owocuje konkretnymi wynikami. W ostatnich latach udało się  zrealizować  wiele przedsięwzięć . Dzięki funduszom pochodzącym z organizacji zabaw sylwestrowych uczniowie corocznie korzystają  z dofinansowania i wyjeżdżają  na kilkudniowe wycieczki: 2007 r. - siedmiodniowy pobyt w Gdyni, 2008 r. - dwudniowy pobyt w Warszawie, 2009 r. - trzydniowa wycieczka do Gniezna i Wrocławia, dwudniowa wycieczka do Zakopanego, 2010 r. - trzydniowy wyjazd w Bieszczady i wycieczka do Chorzowa, w 2011 r. - trzydniowa wycieczka w góry i jednodniowa do Krynicy. Rodzice dbają  też  o poprawę  bazy szkoły. Ze zgromadzonych funduszy zakupili, min. 50 calowy telewizor plazmowy i kserokopiarkę. Rada Rodziców organizuje również  zabawy dla uczniów: andrzejkowe, karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka. W przygotowanie zabaw i uroczystości włączają  się  prawie wszyscy rodzice, wzajemnie się  dopingując i zachęcając do pracy. Taka, pełna zaangażowania postawa zasługuje na podziw i szacunek, tym bardziej, że w dzisiejszym zmaterializowanym i   wyrachowanym  świecie nie jest ona popularna.

   Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Strzelcach Wielkich oraz Szkoły Filialnej we Wrzępi serdecznie dziękują  rodzicom za ich postawę  i wszelką  okazywaną  pomoc. 

 


 

Rada Rodziców
działająca przy PSP im. Tadeusza Kościuszki
w Strzelcach Wielkich


Przewodnicząca- Dorota Maj

Zastępca- Renata Kot

Skarbnik- Renata Boryś

Sekretarz- Katarzyna Kordecka

Członkowie- Maria Waśniowska, Krzysztof Czaja

 


Rady klasowe

Klasa I
Katarzyna Kordecka
Dorota Wilk
Patrycja Solak

Klasa II
Renata Kot
Anna Świątek-Tworzydło
Barbara Wyrzykowska

Klasa III
Krzysztof Czaja
Halina Młynarczyk
Kinga Profus

Klasa IV
Maria Waśniowska
Beata Drabik
Ewa Król

Klasa V
Dorota Maj
Joanna Rzeźnik
Oleksy Małgorzata

Klasa VI
Renata Boryś
Beata Struzik
Jadwiga Mundała
Renata Solakszkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki