Szkoła w Ruchu

 Miło nam poinformować, że Nasza Szkoła spełniła wszelkie kryteria ubiegania się o tytuł SZKOŁY W RUCHU i  została umieszczona na mapie Szkół w Ruchu otrzymując jednocześnie ten zaszczytny tytuł przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Bardzo się z tego powodu cieszymy i w dalszym ciągu zachęcamy wszystkich naszych do aktywności fizycznej i ruchu w każdej postaci.
 


 Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej „Rokiem szkoły w ruchu”. W ramach działań promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, szkoły i przedszkola z całej Polski mogą przyłączyć się do akcji „Ćwiczyć każdy może”. Najlepsze z nich uzyskają tytuł „Szkoły w Ruchu” lub „Przedszkola w Ruchu”.

W ramach podejmowanych działań na rzecz „Roku Szkoły w Ruchu” Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zwrócić uwagę między innymi na:

 • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
 • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę oraz czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
 • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
 • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
 • podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.
 
 
 Aby otrzymać tytuł „Szkoły w Ruchu” szkoła musi spełnić i udokumentować przynajmniej trzy zadania wybrane spośrod propozycji Organizatora.
 
Więcej informacji o akcji na stronie: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/
 
Rada Pedagogiczna naszej szkoły podjęła decyzję o przystąpieniu do akcji i ubieganiu się o tytuł "Szkoły w Ruchu".
 
Podczas dokonywania wyboru zadań do realizacji w ramach udziału w akcji "Ćwiczyć każdy może", uwzględniono posiadaną przez szkołę infrastrukturę sportową oraz możliwości ruchowe, potrzeby zdrowotne i zainteresowania uczniów.


 
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły realizują zadania w następujących obszarach:
 
 1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)
 
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
 
Nasza szkoła  jest małą placówką, która niestety nie posiada sali gimnastycznej (lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali zastępczej). Pomimo tego nauczyciele starają się, aby lekcje wychowania fizycznego były atrakcyjne, ciekawe i urozmaicone. Na zajęciach wykorzystywane są różnego rodzaju przybory i sprzęt sportowy. W ramach  aktywnego  wypoczynku na świeżym powietrzu, uczniowie mogą korzystać  z boisk szkolnych (do gry w piłkę nożną i koszykówkę) oraz szkolnego  placu zabaw.
 
W ramach realizacji zadań z obszaru nr 1 przeprowadzone zostały zajęcia w klasie IV i I. 
 
Uczniowie klasy IV  w dniu 17.12.2013r. za pomocą gier i zabaw  z piłkami poznawali zasady gry w mini piłkę koszykową. Dzieci podczas lekcji rozwijały cechy motoryczne i koordynację ruchową, wdrażane były do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i współzawodnictwa – fair-play oraz uczyły zachowania w sytuacjach zwycięstwa lub porażki własnej i swoich faworytów. Lekcja sprawiła uczniom wiele radości, założone cele zostały osiągnięte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie klasy I bardzo chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego. Realizując zadanie z obszaru 1 dzieci  w dniu 25.02.2014r. poprzez gry i zabawy sportowe kształtowały zwinność, zręczność, równowagę, koordynację ruchową i  zmysłu dotyku.  Na zajęciach zostały wykorzystane różnorodne pomoce dydaktyczne, co przyczyniło się nie tylko do realizacji zamierzonych celów, ale także gwarantowało świetną zabawę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2. Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)
 
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;

Zajęcia taneczne
W naszej szkole od zawsze taniec i wszelkie formy ćwiczeń przy muzyce cieszyły się ogromną popularnością, dlatego jako czwartą godzinę wychowania fizycznego w klasach IV-VI wybrano zajęcia taneczne.  Dzięki takiej formie ćwiczeń uczniowie uczą się pracy w grupie, integracji, stają się bardziej  odważni, wdrażani są do kulturalnego zachowania.
 
W ramach realizacji zadania z obszaru 2 w klasie V została przeprowadzona w dniu 21.03.2014r. lekcja, której celem było poznanie figur i układu tanecznego poloneza,  kształtowanoie umiejętności odbioru muzyki i uwrażliwienie na piękno tańców narodowych i regionalnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawody sportowe
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły uczestniczą we wszystkich zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy, które  stanowią kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. Celem uczestnictwa  w zawodach jest przede wszystkim stworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej oraz popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. Podczas zawodów nasi uczniowie mają także możliwość brania udziału w grach zespołowych na pełnowymiarowych boiskach. Często odnoszą tam sukcesy i wracają do szkoły z kolejnymi pucharami.
 
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych (27 września  2013r.)
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Szczurowa  w Piłce Halowej (22 listopada 2013r.)
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeja (12 grudnia 2013 r.)
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Koszykówce (22 stycznia 2014r.)
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Piłce Siatkowej (3 marca 2014r.) 
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Piłce Ręcznej (13 marca 2014r.)
 
 
 
 • Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych
 
 •  Turnieju o Puchar Wójta Gminy Szczurowa  w Piłce Halowej
 
 
 • Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeja
 
 •  Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Koszykówce

 • Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Piłce Siatkowej

 

 •  Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Piłce Ręcznej

 


 3. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4) 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej; 

W ramach realizacji zadań z obszaru 4 nauczyciel wychowania fizycznego uczestniczył w szkoleniu z ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Trzymaj formę” zorganizowanym w dniu 18 lutego 2014r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Brzesku. Ponadto wszyscy nauczyciele odbyli w dniu 26.09.2013r. pierwszą część kursu z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzonego przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic. Druga  część szkolenia zrealizowana zostanie w miesiącach wiosennych. 

Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach.


 

4. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);

W naszej szkole na początku każdego roku szkolnego uczniowie w ankietach wypowiadają się w jakich formach zajęć pozalekcyjnych chcą uczestniczyć. Największą popularnością cieszą się zawsze zajęcia ruchowe. Prowadzone są one  cyklicznie przez cały rok szkolny. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Wyjazdy na basen

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły biorą udział w wyjazdach na basen.  Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Jedna uczy się pływać pod okiem instruktora, natomiast druga uczestniczy w zabawach, korzystając  atrakcji dostępnych na basenie, oczywiście pod czujnym okiem pań i ratowników. Po godzinie zajęć następuje zmiana grup.  Zajęcia basenie mają za zadanie uświadomić uczniom jak można zdrowo,  aktywnie i bezpiecznie spędzić czas wolny. 

Rajdy

 Dużą popularnością cieszą się wśród miłośników aktywnej turystyki  rajdy i wycieczki, które odbywają się w naszej szkole cyklicznie.

W bieżącym roku szkolnym w dniach od 15 do 17 października 2013r. uczniowie naszej szkoły brali udział w VII Rajdzie Górskim. Udali się w Gorce z zamiarami zdobycia najwyższego szczytu tego pasma, jakim jest Turbacz (1310 m n.p.m). Po dotarciu do Nowego Targu wyruszyli na trasę z Kowańca szlakiem zielonym. Po niespełna trzech godzinach uczestnikom wyprawy udało sie dotrzeć na szczyt. W pięknym schronisku na Turbaczu każdy miał okazje napić się ciepłej herbaty oraz zjeść posiłek. Po nabraniu sił wyruszyli w dalszą drogę w stronę Łopusznej. Po zejściu ze szlaku cała grupa udała się autokarem do pięknego gospodarstwa agroturystycznego „Muzyki” w Ochotnicy Górnej. Po zakwaterowaniu i zjedzeniu pysznego obiadu odbyły się gry i zabawy oraz dyskoteka. Na drugi dzień uczniowie udali się autokarem do Starego Sącza, gdzie zwiedzili tamtejsze muzeum oraz zabytkowy kościół. Na końcu rajdu odwiedzili również Muzeum Jana Pawła II w Starym Sączu, gdzie można zobaczyć mnóstwo pamiątek po naszym Ojcu Świętym. Rajd obfitował w moc wrażeń i pięknych widoków oraz dobrej zabawy.

Kolejny rajd planowany jest na 24-25 kwietnia 2014r. Tym razem uczniowie będą zdobywać Babią Górę. 

Kręgle

  7 grudnia 2013r. w sobotnie przedpołudnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Kręglarskim, który odbył się w Brzeskim Ośrodku Sportu Rekreacji. Dla wszystkich uczestników turniej był wspaniałą zabawą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu.  Dodatkową atrakcją dla dzieci były przepyszne łakocie.
 
 
 
 
Zajęcia taneczne
 
Na zajęciach tanecznych (odbywają się one co dwa tygodnie w wymiarze 2 godzin) uczniowie doskonalą poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę. Dzięki nim mają szansę wykazać się twórczym myśleniem oraz podnosić wiarę we własne możliwości, jak również kształtować prawidłowe relacje między rówieśnikami oraz umiejętność  współdziałania w grupie. Podczas zajęć uczestnicy pod kierunkiem nauczyciela opracowują nowe układy taneczne. Efekty ich pracy  można oglądać  na uroczystościach szkolnych i środowiskowych. W tym roku szkolnym zespół taneczny zaprezentował się podczas spotkania z okazji Dnia Seniora. Planowany jest także występ podczas uroczystości z okazji Dnia Matki i na Rodzinnym Pikniku Sportowym. 
 
 
 
 
 
 
Sportowe powitanie wiosny
 
Powitanie wiosny było okazją do zorganizowania imprezy plenerowej. Już 20 marca odbyły się w naszej szkole nie tylko cykliczne atrakcje, ale także dla uczniów zostały przygotowane rozrywki sportowe.
 
 
 
Korzystając z pięknej pogody dzieci z radością wzięły udział w marszobiegach zorganizowanych w pobliskim parku.
 
 
 
 
Następnie, dla chętnych przeprowadzona została lekcja aerobiku na świeżym powietrzu.
 
 
 
 
Na zakończenie zmagań sportowych uczniowie wzięli  udział w grach i zabawach z różnymi piłkami.  
 
Atrakcje sportowe na świeżym powietrzu sprawiły wiele radości wszystkim dzieciom.
 
 
 
Europejski Tydzień Sportu
 
W dniach 17-23 maja 2014r.  nasza szkoła będzie uczestniczyć w VI Europejski Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Harmonogram  zajęć przewiduje różnego rodzaju rozgrywki drużynowe, lekkoatletyczne, wyjazd na basen oraz Rodzinny Piknik Sportowy. 
 
 

 
 
Oprócz tego, że dbamy o tężyznę i sprawność fizyczną szkoła promuje zdrowy styl życia, czego dowodem jest organizowany co roku Szkolny Festiwal Zdrowia, udział w akcjach „Śniadanie daje moc”,  „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. 
 
 
 
 Więcej zdjęć i informacji z życia naszej szkoły w zakładce AKTUALNOŚCI.

 szkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki