Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119,str. 1)

informujemy, iż
Inspektorem Ochrony Danych

w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich
jest
Magdalena Cyprych-Waligóra.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl

 

Klauzula informacyjna- przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna-przesłanka umowy

Klauzula informacyjna - przesłanka zgodaszkoła z klasą
bezpieczny puchatek
europejski fundusz społeczny
program operacyjny kapitał ludzki