Rekrutacja 2023/2024

Proces rekrutacji do oddziału przedszkolnego we Wrzępi, Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich rozpoczyna się 27 lutego. Wnioski można składać do 13.03.2023r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla oddziałów przedszkolnych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024:

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

27.02. – 13.03.2023r.

8.05. – 31.05.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.03.2023r.

5.06.2023r

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

20.03.2023-27.03.2023

do 12.06.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.03.2023r.

16.06.2023r.

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego Zgłoszenie do OP

Skip to content