Przedszkolna wigilia

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Jest już tradycją, że blisko Świąt Bożego Narodzenia, w porze drugiego śniadania wraz ze wszystkimi pracownikami przedszkola i Radą Rodziców zasiedliśmy do odświętnie nakrytych stołów, aby wspólnie spożyć wigilijne potrawy.

Wcześniej dzieci, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice słuchali fragmentu Ewangelii św. Łukasza opisujące narodzenie Jezusa. Potem składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

Takie podniosłe chwile utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych.

Skip to content