APEL- PRAWA DZIECKA I DZIEŃ WOLONTARIUSZA

 W dniu 12 grudnia odbył się apel przygotowany przez SU. Poprzez wiersze, piosenki, filmik i prezentację multimedialną zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące praw i obowiązków dziecka i ucznia oraz wolontariatu.

Apel łączył trzy dni:
Powszechny Dzień Dziecka obchodzony 20 listopada,
Dzień Praw Człowieka – 10 grudnia
i Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia.

 

Na początku członkowie SU przypomnieli prawa dzieci zawarte w Konwencji o prawach dziecka. Następnie wypowiedzieli się przedstawiciele poszczególnych klas. Prezentowali oni plakaty przygotowane na konkurs klasowy "Prawa i obowiązki dziecka".

Następnie przypomniane zostały prawa i obowiązki ucznia naszej szkoły zawarte w Statucie. A później omówione zostały zagadnienia związane z wolontariatem tj. czym jest wolontariat, w jaki sposób można pomagać będąc wolontariuszem i kto może zostać wolontariuszem.

Na koniec zostały wręczone dyplomy za piękne plakaty przygotowane na konkurs klasowy.
 
 
I miejsce: klasy I, III, IV, V, VI
II miejsce: klasy II i VII 
 
 
Skip to content