Katarzyna Cebula Laureatką XI Powiatowego Konkursu Historycznego „Kazimierz Wielki i jego czasy”

17/05/2023
3 maja w Czchowie uczennica klasy IV Kasia Cebula odebrała gratulacje oraz nagrodę Laureata XI Powiatowego Konkursu Historycznego „Kazimierz Wielki i jego czasy”. Cele konkursu
  1. Popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego jej zdobywania;
  1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży faktów z życia i działalności Kazimierza Wielkiego.
  2. Ukazanie postaci Wielkiego Budowniczego państwa polskiego.
  3. Rozbudzenie zainteresowania przeszłością.
  4. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.
  5. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.
  6. Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
  7. Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych i ponad przedmiotowych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

/K. Zydroń/

 
Skip to content