FILIP KŁYŚ Z KLASY I LAUREATEM KONKURSU “BEZPIECZNIE NA WSI”

 FILIP KŁYŚ Z KLASY I LAUREATEM KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Bezpiecznie na wsi: maszyna  pracuje a dziecko obserwuje”.

Dla wielu dzieci czas spędzany na wsi jest czasem niezwykłej przygody i zabawy. Najmłodsi chcą się nie tylko bawić w gospodarstwie ale w nim uczestniczyć. To od nas dorosłych w dużym stopniu zależy czy swój czas wolny w pobliżu domu spędzą bezpiecznie. To dorośli są odpowiedzialni za wdrażanie zasad bezpieczeństwa. 
 
Z tą myślą nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich zachęcili uczniów do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KRUS. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.  Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło miało zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. Liczył się pomysł i wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką oddającej hasło konkursowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dnia 17 maja 2019 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Brzesku podsumowano etap regionalny konkursu.
Liczne, pomysłowe  prace pokazywały w jakich okolicznościach dochodzi do nieszczęść. Spośród 350 prac nadesłanych z 25 szkół podstawowych z powiatu brzeskiego najlepszą okazała się praca ucznia klasy pierwszej PSP w Strzelcach Wielkich Filipa Kłyś, który w I grupie wiekowej – klasa O -III zdobył I miejsce
i został laureatem etapu wojewódzkiego.
 
Dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (m. in. tablet) wręczył Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzesku Jerzy Topolski. 
 
 
 
Zdobywca I miejsca został zaproszony do udziału w Gali Finałowej, która odbyła się 23 maja 2019 r. w Teatrze Groteska w Krakowie.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bardzo doceniła starania uczniów i wysiłek włożony w wykonanie prac. Warto wspomnieć, że do konkursu przystąpiło 7119 dzieci z 413 szkół podstawowych.
Konkurs i jego edukacyjne przesłanie zostało docenione przez różnego rodzaju instytucje. Cenne nagrody na Etapie Wojewódzkim ufundowało wiele instytucji, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas Gali Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentował p.o. Dyrektora Dominik Pasek, który wręczył uczestnikom konkursu nagrody rzeczowe.
Filip, podobnie, jak liczni uhonorowani laureaci byli zadowoleni ze skutków udziału w akcji. Z radością zaglądali do obszernych pakunków z nagrodami.
Po gali wszyscy obejrzeli ciekawy spektakl pt. „ Ronia- córka rozbójnika”.
 
Warto podkreślić fakt, że temat pracy ma roli i bezpieczeństwa jest obecny w wielu rodzinach i szkole. 
 
Gratulujemy sukcesu i życzymy wszystkim szczęśliwego i bezpiecznego życia, szczególnie uczniom i ich rodzinom w okresie zbliżających się wakacji.
 
/M. Kich/
 
Skip to content