GMINNY KONKURS CZYTELNICZY

Dnia 20 kwietnia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy Czy znasz mity greckie?, który idealnie wpasował się w obchody największego święta czytelników jakim jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Został on przygotowany przez panią Elżbietę Stec. Do konkursu przystąpiły dwuosobowe drużyny – reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Wydarzenie czytelnicze uświetnili swoją obecnością opiekunowie uczestników, Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego, Oświaty, Kultury i Sportu pani Jolanta Serwa oraz dyrektor szkoły pani Dorota Jaszczowska.

Celem konkursu było m.in: rozbudzenie zainteresowań kulturą starożytnych Greków, kształcenie umiejętności obcowania z książką, dostarczenie dzieciom dobrej rozrywki.
Formuła konkursu nawiązywała do Wielkich Testów Telewizyjnych organizowanych
przez TVP1.


Konkurs polegał na rozwiązaniu w formie elektronicznej testu składającego się z 35 pytań zamkniętych, podzielonych na 5 rund tematycznych ( po 7 pytań w każdej rundzie).
W finale spotkały się dwie drużyny, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i najlepszy wynik czasowy.


Wyniki zmagań czytelniczych:
I miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej
III miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie
Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi.
Konkurs poprowadziły uczennica klasy 5 Marcelina Kosała i nauczycielka języka polskiego.
Stroną techniczną zajęła się pani Magdalena Pudło. O doznania artystyczne zadbały panie Małgorzata Książek (dekoracja) oraz Krystyna Zydroń (scenka mitologiczna “Król Midas i jego ośle uszy”).
/E. Stec/
Skip to content