INNOWACJA – EKSPERYMENTUJEMY, OBSERWUJEMY I SELEKCJONUJEMY

Od początku listopada do końca grudnia w klasie szóstej była realizowana innowacja pedagogiczna
pt.
„EKSPERYMENTUJEMY, OBSERWUJEMY I SELEKCJONUJEMY”.

Realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć lekcyjnych z przyrody oraz kółka przyrodniczego. Uczniowie poznawali wybrane wiadomości z chemii i fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty, badali właściwości różnych substancji. Pracowali w grupach, zakładali hipotezy i sprawdzali je doświadczalnie, zapisywali obserwacje oraz wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
Szóstoklasiści przygodę z doświadczeniami rozpoczęli od sporządzania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych.

Po czym dobierali odpowiednie metody ich rozdzielania i wtedy potwierdzali lub odrzucali swoje hipotezy.
Na koniec liderzy grup prezentowali na forum klasy wyniki swojej pracy.

W czasie realizacji innowacji starano się, aby uczniowie mogli zaprezentować swoje zainteresowania. Uczennica, która lubi kulinarne wyzwania, mogła pochwalić się swoimi zdolnościami, przygotowując dla całej klasy pyszną zupę. Część zupy przesolono, a klasa eksperymentowała jakimi sposobami można ją odsolić. Doświadczalnie mogli się przekonać na czym polega zjawisko osmozy.

Następnie badali przewodnictwo cieplne różnych substancji. Zaczęli od obejrzenia filmu edukacyjnego. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń podzielili badane substancje na dobre i złe przewodniki ciepła.

Szóstoklasiści, także sprawdzali jak się zachowują naelektryzowane i nienaelektryzowane ciała na przykładzie balonów, skrawków papieru i folii aluminiowej.
Wprowadzeniem do tematu o prądzie był film edukacyjny na temat substancji, które przewodzą prąd. Poprzez zabawę i układanie świecących stworków uczniowie tworzyli obwody elektryczne, czego efektem było piszczenie urządzenia zwanego piszczkiem oraz zaświecenie żarówki. Podłączali do obwodu przedmioty wykonane z różnych materiałów i sprawdzali, które przewodzą prąd.
Szóstoklasiści wyznaczali różne prędkości. Na zajęciach terenowych mierzyli taśmą mierniczą długość boiska i czasy: przebiegnięcia, poruszania się na rowerze oraz sankach wzdłuż boiska. Było przy tym dużo zabawy i pozytywnej rywalizacji. Później na podsumowaniu obliczali i porównywali prędkości.

Przy omawianiu tematu siły tarcia chłopcy sami wymyślili doświadczenie jak zbadać siłę tarcia. Sami ułożyli tytuł i instrukcję do doświadczenia.
Badali także różnicę w spadaniu różnych ciał. Przez eksperymentowanie sprawdzali jak działa opór powietrza na czas spadania różnych przedmiotów o różnej masie i kształcie z tej samej wysokości. Zakładali swoje hipotezy, później zapisywali obserwacje i wnioski.


Uczniowie przez częste wykonywanie doświadczeń wyćwiczyli umiejętność zapisywania obserwacji i wyciągania wniosków. Pozwoliło im to bardziej zrozumieć i uzmysłowić sobie oraz ugruntować prawa rządzące w przyrodzie. Mogli także potwierdzić teorię w praktycznym działaniu.

Podopieczni na lekcji pokazowej obserwowali spalanie opiłków magnezu.

Porównywali reakcję żarzących się opiłków w tlenie, otrzymanym w reakcji nadmanganianu potasu z wodą utlenioną oraz z wodą kranową.

Dowiedzieli się na czym polega reakcja chemiczna i jaka powstaje nowa substancja w reakcji spalania badanej substancji. Te doświadczenia zrobiły na uczniach największe wrażenie, ale także uzmysłowiły im, że nie wszystkie palące się substancje można gasić wodą, gdyż może zajść przeciwna reakcja do oczekiwanej, a więc ponownie rozpalenie i wybuch. Reakcja tlenku magnezu z wodą spowodowała wydzielenie się wodoru, który jest palny i wybuchowy.

Szóstoklasiści przekonali się, że podczas pracy z różnymi substancjami bardzo ważne jest zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Na zakończenie innowacji uczniowie pisali test wiedzy, który okazał się dla nich dość prosty oraz zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat prowadzonych zajęć poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Podsumowując wyniki powyższych ankiet należy stwierdzić, że wprowadzona innowacja
pedagogiczna podobała się szóstoklasistom, wzbogaciła ich o nowe doświadczenia. W efekcie prowadzonych zajęć uczniowie nie tylko podnieśli poziom swojej wiedzy z zakresu chemii i fizyki, ale również rozwinęli swoje zainteresowania przyrodnicze, poprawili umiejętność zapisywania obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, także nauczyli się efektywniejszej pracy w grupie oraz zgodnego współzawodnictwa.
/B. Jankowska/

Skip to content