INNOWACJA Z Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego prowadzona przez Ewę Sokołowską Piecuch uatrakcyjniła zajęcia i poprzez różnorodne ćwiczenia oraz zabawy zachęciła uczniów kl. I-III do zdobywania wiedzy i umiejętności językowych.

Udział w zajęciach jęz. angielskiego w pierwszym semestrze sprawił, że dzieci chętnie poznają nowe słowa, podczas zabaw spontanicznie używają słów zapamiętanych i utrwalonych, a także często pytają o określenia jeszcze nie poznane. Dzieci zwiększyły zasób słownictwa, przyswoiły nowe konstrukcje wykorzystywane w języku angielskim, nauczyły się rozumieć polecenia podawane w tym języku. Aktywność ruchowa wykorzystywana w czasie zajęć pozwoliła dodatkowo je uatrakcyjnić, dzięki czemu dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w proponowanych działaniach i zabawach.
Przyswajanie wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej to przede wszystkim nauka poprzez zabawę, dlatego na zajęciach stosowane są różnorodne formy aktywności, w trakcie których dziecko może zobaczyć, dotknąć, narysować, czy też użyć przedmiotu, którego nazwę poznało.
Uwzględniając fakt, że dzieci chętnie prezentują swoje umiejętności i traktują wszelkiego rodzaju wystąpienie na forum klasy jako wyróżnienie, dlatego często uczą się rymowanek wierszyków, krótkich piosenek. Rym i rytm doskonale stymulują proces zapamiętywania.
Dzieci chętnie pracują w grupie. Tworzą albumy z nazwami zwierząt, wykonały makiety z zoo, rysunki robotów wykorzystując tylko figury geometryczne, mapy mentalne utrwalając poznane części ciała. Na zajęciach stosowano metodę Total Phisical Response, która opiera się na rozumieniu i wykonywaniu poleceń nauczyciela wykorzystując gesty i ruch.
Sukcesy w zakresie nauki języka angielskiego w kl. I-III w pierwszym semestrze:
konkurs szkolny
Nabyte pierwsze doświadczenia i spotkania z nowym językiem wymagają ciągłego powtarzania i utrwalania, stanowią dobrą bazę i podbudowę do dalszej pracy nad rozwijaniem umiejętności językowych.
Skip to content