“JUŻ PŁYWAM”

Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale i moralny młodego pokolenia, ma niewątpliwie uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz kolejny podjął się realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych w formie nauki pływania pn. „Już pływam”.


Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w Projekcie ,,Już pływam’’. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po dwie godziny na krytej pływalni w Proszówkach i uczestniczy w nich 15 uczniów z klas II-VI. Dzieci pod okiem instruktorów uczą się pływać.

Kurs nauki pływania przewiduje 8 wyjazdów po 2 godziny zajęć na basenie.

Opiekę nad uczniami sprawuje Pani Małgorzata Książek.

Skip to content