Konkurs “EKO postać z bajki”

Wójt Gminy Szczurowa – Zbigniew Moskal zaprasza uczniów z klas 1-4 do udziału w konkursie

“EKO POSTAĆ Z BAJKI”

Konkurs polega na wykonaniu figurki z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Prace należy składać w formie wykonanej figurki i załączników 1, 2 i 3 w opakowaniu z dopiskiem KONKURS „EKO – POSTAĆ Z BAJKI” do Urzędu Gminy Szczurowa pok. 22 i 23 do godz. 18:00 dnia 29.09.2023 r.  

REGULAMIN KONKURSU

Skip to content