Podsumowanie projektu dydaktyczno-wychowawczego Savoir – vivre

13/04/2023

Dnia 27 marca br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu dydaktyczno-wychowawczego Savoir – vivre. Zostali nim objęci uczniowie klas I-VIII. Istotą projektu było przybliżanie uczniom podstawowych zasad savoir-vivre’u, wyposażanie w umiejętność kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad kulturą słowa.

Projekt był realizowany od września. Uczniowie zostali zapoznani z celami, sposobami realizacji i założonymi efektami projektu. Następnie zgłębiali tajniki dobrego zachowania. Na koniec przedstawili wyniki prac w formie plakatów, scenek, dramy, pokazu mody. Uroczyste spotkanie poprowadzili Izabela Wilk i Krystian Karez.

Pierwszoklasiści zaprezentowali strój galowy na uroczystości szkolne.

Uczniowie klasy II przedstawili, jak należy się zachowywać podczas szkolnych akademii.

Człowieka dobrze wychowanego poznajemy po tym, jak odnosi się do innych. Bardzo ważna jest też kultura języka. Sytuacje z życia codziennego zaprezentowali trzecioklasiści.

Uczniowie klasy IV odegrali scenkę pt.  „Savoir – vivre w kinie i teatrze”.

Istotę tajemnicy korespondencji przybliżyli uczniowie klasy V.

W jakim stroju powinni do szkoły przychodzić uczniowie? -pokaz mody szkolnej w wykonaniu uczniów i uczennic klasy szóstej.

Uczniowie klasy VII odegrali scenki poświęcone kulturze komunikowania się.

 

Ósmoklasiści pokazali, jak poprawnie  nakryć do stołu. Przybliżyli zebranym zasady zachowania w restauracji.

Mamy nadzieję, że efektem realizacji projektu będzie zmiana zachowań uczniów, przestrzeganie przez nich zasad kulturalnego życia w grupie społecznej, wyrobienie nawyków stosowania w praktyce zasad dobrego zachowania.

/Zespół Wychowawców/

Skip to content