PROJEKT CZYTELNICZY KLASY IV

13 grudnia 2016r. odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego klasy IV pod hasłem ,,W świecie baśni Słowian Zachodnich”. W ramach projektu wszyscy uczniowie zostali podzieleni na grupy i otrzymali następujące zadania: zapoznanie się z treścią przydzielonych im baśni ze zbioru ,, Śpiewająca lipka”, wykonanie ilustracji do wybranych baśni, przygotowanie inscenizacji wybranej baśni.

Uczniowie perfekcyjnie przygotowali się do projektu, czego wynikiem były piękne ilustracje oraz inscenizacje w formie teatru lalkowego i aktorskiego. Również dobrze odpowiadali na zadawane pytania. Podziękowania należą się rodzicom, którzy nie tylko pomogli w wykonaniu rekwizytów i scenografii, ale udostępniali miejsca do spotkań swoich pociech, aby mogli rozwijać swoje zdolności aktorskie.

/M. Książek/
Skip to content