PROJEKT KLASY IV “LAS BLIŻEJ NAS”

Uczniowie klasy czwartej w maju i czerwcu prowadzili projekt pt. „Las bliżej nas”, którego celem było zapoznanie się z roślinami występującymi w poszczególnych piętrach lasu strzeleckiego.
Projekt składał się z dwóch części. Na początku klasa udała się do lasu na wycieczkę aby poznać najciekawsze rośliny runa leśnego, podszytu i korony drzew.
W drugiej części projektu każda grupa odpowiedzialna za swoją warstwę na różnych przedmiotach zajęła się opracowaniem zebranego materiału.
Na zajęciach przyrody, koła przyrodniczego charakteryzowali rośliny korzystając z dostępnej literatury o lesie z biblioteki oraz Internetu. Efektami pracy uczniów były albumy roślin i zielniki.
Na języku polskim tworzyli wiersze, rapowanki oraz opisy najciekawszych roślin, które wywarły na uczniach największe wrażenie.
Na informatyce tworzyli prezentacje multimedialne z utworzonymi opisami roślin.
Na technice wklejali zdjęcia do albumów.
Na języku angielskim poznawali słownictwo dotyczące budowy roślin zielnych, krzewu i drzew, a na plastyce malowali plakaty warstw lasu.
13 maja 2016r. wybrali się na wycieczkę rowerową do lasu. Trasa od szkoły do lasu nie była długa, więc po chwili stanęli pod leśniczówką. Tam czekał na nich pan leśniczy Adam Kwaśniak, który pokazał młodym przyrodnikom najciekawsze rośliny poszczególnych warstw.
Na koniec jeszcze podsumowali wycieczkę, podziękowali panu Leśniczemu i zrobili sobie kilka pamiątkowych zdjęć i wrócili do szkoły.
Po zakończeniu projektu klasa IV na apelu podsumowała i zaprezentowała efekty pracy uczniom klas starszych. Przedstawili budowę roślin w języku angielskim, najpiękniejsze opisy roślin oraz wiersze i rapowanki stworzone na języku polskim.
Na koniec zaprosili na wystawę albumów, zielników oraz plakatów ze zdjęciami roślin zrobionych przez uczniów podczas wycieczki oraz na krótki filmik o roślinach strzeleckiego lasu nagrany przez Natalię.
Dla chcących więcej dowiedzieć się o roślinach naszego strzeleckiego lasu zapraszamy wszystkich do biblioteki szkolnej do zapoznania się z literaturą o roślinach lasu oraz z albumami i zielnikami.
/B. Jankowska/
Skip to content