SUKCES TRZECIOKLASISTY W ETAPIE OGÓLNOPOLSKIM

 Tegoroczna edycja cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu organizowanego przez KRUS nawiązywała do 30-letniej działalności prewencyjnej tej instytucji  i związana była z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.  Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych i obejmował uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI szkół podstawowych. W bieżącym roku nadesłano rekordowo dużo liczbę  prac tj. 43 234 z 3 744 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. To właśnie Filip Kłyś, uczeń klasy trzeciej, szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich zdobył I miejsce w etapie ogólnopolskim oraz I miejsce w etapie wojewódzkim. Zdobywca ogólnopolskiej nagrody jest nie tylko skromnym i pracowitym  uczniem, ale także przyjacielem zwierząt. Potrafi doskonale obserwować pracę w gospodarstwie rolnym swojej rodziny, która wspiera jego rozwój i zainteresowania. Już od I klasy uczestniczy w wielu konkursach, w których osiąga sukcesy. Przyznanie nagród w ramach etapu wojewódzkiego odbędzie się jeszcze w czerwcu w Krakowie, natomiast wręczenie nagrody w etapie ogólnopolskim miało miejsce 16 czerwca 2021r. w czasie Finałowej Gali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Nagrodę osobiście wręczył minister Grzegorz Puda, gratulując wszystkim laureatom talentu i wyobraźni.  „Dzieci w rodzinach rolniczych uczone są szacunku do pracy, rodziny, przyrody. Często od najmłodszych lat pomagają rodzicom w codziennych obowiązkach gospodarskich. Dlatego tak ważne są działania  na rzecz bezpieczeństwa dzieci na wsi. Edukacja na temat zagrożeń to doskonała profilaktyka. Dzieci jako surowi i wrażliwi obserwatorzy świata potrafią w sposób bardzo bezpośredni, szczery oddać to co w świecie budzi w nich lęk”- słusznie powiedział minister. Jesteśmy dumni z sukcesu naszego wychowanka. Gratulujemy i życzymy owocnych plonów w dalszej karierze.

Mamy nadzieję, że sukces Filipa wpłynie pozytywnie na zachowanie bezpieczeństwa w naszej gminie, nie tylko w gospodarstwach wiejskich,  szczególnie w okresie zbliżających się wakacji. 

/M.Klich/

 
 
Skip to content