ŚWIĘTO WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Magdaleny Pudło przygotował dla wszystkich pracowników naszej szkoły uroczysty apel, w którym wzięli także udział emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczniowie słowami wierszy i piosenek wyrazili swoją wdzięczność pedagogom.

Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyła także Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Maj.

Pani dyrektor Dorota Jaszczowska w imieniu wszystkich nauczycieli podziękowała za życzenia.

Po gromkim „Sto lat” dzieci wręczyły nauczycielom piękne kwiaty.
Na zakończenie apelu uczniowie biorący udział w konkursie na najpiękniejszą laurkę z życzeniami dla nauczycieli, odczytali je wszystkim zebranym. Uczestnicy konkursu otrzymali narody.
Rada Rodziców przygotowała także dla nauczycieli słodki poczęstunek.
Skip to content