UDZIAŁ W PROJEKCIE “MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w ogólnopolskim projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt organizowany jest w modułach zaproponowanych przez organizatorów  określonych w pkt. VII Regulaminu.

Nasze przedszkole zrealizowało pięć modułów.
Moduł: Książki dzieciństwa –  misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
Moduł: Mały Miś w świecie emocji, celem modułu było kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. W ramach projektu stworzono wspólną bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad emocjami.
 
Moduł: Zmisiowany eko-kalendarz, moduł polegał na świętowaniu w przedszkolu wybranych świąt ekologicznych.  Dzieci wspólnie z nauczycielem wykonały kalendarz ekologiczny.
 
Moduł: Misiowe laboratorium „Czterech żywiołów”, dzieci wraz z nauczycielem przeprowadziły eksperymenty i stworzyły „Księgę eksperymentów Małego Misia” według kategorii: ogień, ziemia, woda, powietrze.
 
Moduł: Mały Miś i supertajny projekt uzmysłowił dzieciom rolę autorytetów w ich życiu. Dzieci odpowiedziały m.in. na takie pytania
„Kto jest moim superbohaterem? Jakie cechy charakteryzują superbohatera? Jak ja mogę stać się superbohaterem? I na koniec, czy ja, mały przedszkolak mogę nagrodzić, docenić jakoś mojego superbohatera?”
 
W związku z zrealizowaniem modułów ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, w roku szkolnym 2020/2021, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki.
Praca z modułami projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” wpisała się w zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej, a także pozwoliła na realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, dotyczących przedszkoli.
 
Skip to content