VIII GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH

Zabawa w teatr
sposobem zapobiegania uzależnieniom

Pod tym hasłem 4 czerwca 2009 roku odbył się VIII Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych zorganizowany przez naszą szkołę oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem imprezy była prezentacja dorobku działających w szkołach kół teatralnych, w których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i talenty oraz uczą się kulturalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział osiem zespołów, w sumie ponad dziewięćdziesięcioro dzieci z terenu całej gminy. Tematyka przedstawień była różnorodna, ale wszystkie pokazywały świat pozytywnych wartości, wolny od przemocy, agresji, uzależnień, świat, o jakim marzą nie tylko dzieci.

Oceny zaprezentowanych inscenizacji dokonała komisja złożona z opiekunów poszczególnych grup. Jak co roku była ona niezwykle trudna, gdyż każde przedstawienie miało swoje walory, które wyróżniały je spośród innych. W jednym przypadku była to bardzo bogata, opracowana w najdrobniejszych detalach scenografia, w innych – piękna oprawa muzyczna albo sugestywna, wspaniała gra, czasami bardzo młodych aktorów lub głębokie, poruszające przesłanie. Komisja uznała więc , że nie sposób wyłonić zwycięzców i wszystkim szkołom należą się gratulacje. W nagrodę wszyscy uczestnicy przeglądu wezmą udział w wycieczce do kina w Krakowie, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r.

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Szkoła Podstawowa w Niedieliskach

Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej

Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Szkoła Filialna we Wrzępi

Szkoła Filialna w Strzelcach Małych

Skip to content