Nauczyciele

Nauczyciele naszej szkoły

Dyrektor Szkoły: mgr Dorota Jaszczowska

WYCHOWAWCY KLAS

KLASA I - mgr Małgorzata KlichKLASA II - mgr  Danuta Laska

KLASA III - mgr Lucyna Łaptas KLASA IV- mgr Małgorzata Książek
KLASA V - mgr 
Magdalena Pudło
KLASA VI- mgr 
Krystyna Zydroń
KLASA VII- mgr Bożena Jankowska KLASA VIII - mgr Elżbieta Stec

 


Szkoła Filialna we Wrzępi

 KLASA 0  - mgr Agnieszka Zabiegała

 

NAUCZYCIELE

mgr Dorota Jaszczowska: język polski

mgr Ewa Borowiec: geografia

mgr Karolina Góra: wiedza o społeczeństwie

mgr Bożena Jankowska: przyroda, chemia, oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Klich: edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Książek: wychowanie fizyczne

mgr Danuta Laska: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Lucyna Łaptas: edukacja wczesnoszkona, informatyka

mgr inż. Beata Rosa : biologia

mgr Krystyna Kozioł: fizyka

mgr Katarzyna Okulicka: matematyka

mgr Michał Pastuch: plastyka, muzyka

mgr Kinga Gurak-Gicala : surdopedagog

mgr Wioletta Grudzień: logopeda

mgr Agata Polak: pedagog, doradca zawodowy

mgr Magdalena Pudło: matematyka, technika, informatyka

mgr Anatol Rapicki: j. niemiecki

ks. mgr Tadeusz Sępek: religia

mgr Ewa Sokołowska-Piecuch: język angielski

mgr Elżbieta Stec - język polski

mgr Janina Strózik: religia

ks. mgr Stanisław Tabiś: religia

mgr Maria Wojdak: psycholog

mgr Krystyna Zydroń: historia, biblioteka, logopedia

mgr Agnieszka Zabiegała - wychowanie przedszkolne