Rodzice

Współpraca Dyrekcji i grona pedagogicznego PSP im Tadeusza Kościuszki z Radą  Rodziców od lat układa się  bardzo dobrze. Rodzice rozumieją  potrzebę  bliskiego kontaktu ze szkołą , wspierania poczynań  nauczycieli. Dyrekcja i grono pedagogiczne wysoko sobie ceni   wszelką  pomoc, opinie i rady ze strony rodziców. Wszystko to owocuje konkretnymi wynikami. W ostatnich latach udało się  zrealizować wiele przedsięwzięć . Dzięki funduszom pochodzącym z organizacji zabaw sylwestrowych uczniowie corocznie korzystają  z dofinansowania i wyjeżdżają  na kilkudniowe wycieczki: 2007 r. – siedmiodniowy pobyt w Gdyni, 2008 r. – dwudniowy pobyt w Warszawie, 2009 r. – trzydniowa wycieczka do Gniezna i Wrocławia, dwudniowa wycieczka do Zakopanego, 2010 r. – trzydniowy wyjazd w Bieszczady i wycieczka do Chorzowa, w 2011 r. – trzydniowa wycieczka w góry i jednodniowa do Krynicy. Rodzice dbają  też  o poprawę  bazy szkoły. Ze zgromadzonych funduszy zakupili, min. 50 calowy telewizor plazmowy i kserokopiarkę. Rada Rodziców organizuje również  zabawy dla uczniów: andrzejkowe, karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka. W przygotowanie zabaw i uroczystości włączają  się  prawie wszyscy rodzice, wzajemnie się  dopingując i zachęcając do pracy. Taka, pełna zaangażowania postawa zasługuje na podziw i szacunek, tym bardziej, że w dzisiejszym zmaterializowanym i   wyrachowanym  świecie nie jest ona popularna.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Strzelcach Wielkich oraz Oddziału Przedszkolnego we Wrzępi serdecznie dziękują  rodzicom za ich postawę  i wszelką  okazywaną  pomoc. 


Rada Rodziców
działająca przy PSP im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich w roku szkolnym 2023/2024

PrzewodniczącaMałgorzata Stachowicz

ZastępcaMaria Mundała

Skarbnik – Katarzyna Zabiegała

Sekretarz – Bernadeta Klich – Samolej

 


Rady klasowe

Przewodnicząca: Kornaś Natalia
Zastępca: Sulma Agnieszka
Zastępca: Bal Anna
Skarbnik: Cierniak Małgorzata

Przewodnicząca: Mundała Maria
Skarbnik: Mnich Małgorzata
Zastępca: Smoleń Agnieszka

Przewodnicząca : Gawełczyk Alicja
Wiceprzewodnicząca: Turaczy Elżbieta
Skarbnik: Kosała Renata

Przewodnicząca: Stachowicz Małgorzata
Zastępca: Mrula Małgorzata
Skarbnik: Tworzydło Anna

Przewodnicząca: Stępniewska Bernadetta
Przewodnicząca: Swornowska Anna,
Zastępca: Samolej Natalia, Krzysztof Czaja
Skarbnik: Rachwał Anna

Przewodnicząca: Klich-Samolej Bernatetta
Zastępca przewodniczącego: Przybyło Anna
Skarbnik: Nawrot Żaneta

Przewodnicząca: Mundała Maria
Zastępca: Wróbel Bogusława
Zastępca: Cebula Anna
Skarbnik: Maj Dorota

Przewodnicząca: Katarzyna Zabiegała
Zastępca: Dorota Wilk
Skarbnik: Anna Kras

Skip to content