Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

  • Home
  • Dokumenty
  • Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119,str. 1)

informujemy, iż
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich
jest możliwy pod adresem
: biuro@kancelariacygan.pl

Klauzula informacyjna- przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna-przesłanka umowy

Klauzula informacyjna – przesłanka zgoda

Skip to content