Rekrutacja do klasy I

  • Home
  • Rekrutacja do klasy I

Proces rekrutacji do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich rozpoczyna się 27 lutego. Wnioski można składać do 13.03.2023r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla klas I szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024:

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

27.02. – 13.03.2023r.

8.05. – 31.05.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.03.2023r.

5.06.2023r

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

20.03.2023-27.03.2023

do 12.06.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.03.2023r.

16.06.2023r.

Zgłoszenie do I klasy

Skip to content