Historia

  • Home
  • Historia Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich

Historia

Pierwsze wzmianki na temat szkolnictwa na terenie Strzelec Wielkich pochodzą z XVIII wieku. W protokole powizytacyjnym z 1791 r. pojawia się informacja, że pleban wystawił budynek dla organisty oraz na potrzeby szkoły. Można więc domniemywać, iż funkcję nauczyciela pełnił wtedy organista.

Przełomem dla całego szkolnictwa w Galicji był rok 1873, kiedy to Rada Szkolna Krajowa przygotowała ustawę “O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych”.
 
W Strzelcach Wielkich szkoła powstała przed rokiem 1880. Prowadził ją Marceli Stohandel, nauczyciel Jakuba Bojki, przeniesiony tutaj z Gręboszowa w roku 1874. Była to placówka 1-klasowa.
 
Ze sprawozdania Rady Szkolnej Krajowej za rok 1891/92 wynika, iż do szkoły uczęszczało wtedy 142 uczniów, kierownikiem była Maria Zagórzańska. Na początku XX wieku (1901) w Strzelcach Wielkich istniała szkoła 2-klasowa. Jej kierownikiem był Józef Czuka, funkcję nauczyciela pełniła także Michalina Misiorowska.
 
W 1912 roku, dzięki staraniom działacza spółdzielczego i rolniczego Edwarda Maurizi-został wybudowany obecny budynek szkolny. Znajdowało się w nim pięć sal lekcyjnych, kancelaria i mieszkanie dla kierownika. Z danych pochodzących z roku 1930 wynika, że w Strzelcach Wielkich działała szkoła 5-klasowa, do której uczęszczało 255 dzieci. Pracowało w niej sześcioro nauczycieli, którzy realizowali 144 godziny tygodniowo. Prowadzona była nauka języka niemieckiego.
Na mocy ustawy “jędrzejewiczowskiej” szkoła w Strzelcach Wielkich uzyskała III stopień organizacji, stała się placówką 7-klasową. Kierownikiem w tych czasach był Paweł Maślanka. Szkoła działała również w okresie II wojny światowej. Po krótkiej przerwie, spowodowanej działaniami wojennymi i niestabilną sytuacją, 3 listopada 1939 roku wznowiono nauczanie. Początkowo frekwencja była bardzo słaba, ale z czasem sytuacja poprawiła się.
 
W czasie wojny nauka była kilkakrotnie przerywana na kilka dni z powodu braku opału w okresie zimowym. W 1944 z powodu bliskości frontu i spodziewanej ofensywy radzieckiej rok szkolny rozpoczął się dopiero 16 października. Dzieci słabo uczęszczały do szkoły, gdyż często zamiast dorosłych pracowały przy okopach.


Wycieczka do Warszawy-1958 rok.

31 grudnia 1950r. długoletni kierownik szkoły Paweł Maślanka został przeniesiony na emeryturę. Jego obowiązki przejął Tadeusz Latuszek. Wkrótce jednak, bo 1 marca 1951 roku, kierownictwo objął Alfred Ausobski, który sprawował swoją funkcję do 13

listopada 1961 roku.


Klasa VII rok szk.1962/63 Klasa VII-rok szk. 1962/63

Po nim kierownikiem został Piotr Grela, a od 15 maja 1974 r. obowiązki dyrektora przejęła mgr Elżbieta Drewko, która pracowała na tym stanowisku do 30 czerwca 2001r.

W 1998 roku oddano do użytku dobudowane skrzydło szkoły. Placówka zyskała trzy nowe sale lekcyjne i duży korytarz. Znacznie poprawiły się warunki sanitarne.

W roku szkolnym 1999/2000 w nowej części budynku odbywała się nauka oddziału gimnazjalnego. Już jednak w następnym roku oddział został przeniesiony do Szczurowej. Od dnia 1 lipca 2001 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu Gminy w Szczurowej na stanowisko dyrektora została powołana Pani mgr Dorota Jaszczowska.
 
Na mocy uchwały Rady Gminy Szczurowa zmieniającej obwody szkolne od roku szkolnego 2000/2001 do szkoły w Strzelcach Wielkich uczęszczają uczniowie klas IV- VI z Wrzępi. Od roku 2001/2002 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich stała się placówką macierzystą dla Szkoły Filialnej we Wrzępi.

W lutym 2002r. uruchomiona została pracownia komputerowa, zaopatrzona w 10 komputerów ze stałym połączeniem z siecią za pomocą terminala SDI. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP i uzyskała honorowy tytuł Szkoły z klasą.

Opracowała: Dorota Jaszczowska

Skip to content