Kategoria: z życia szkoły

Konkurs “EKO- FILM”

Wójt Gminy Szczurowa – Zbigniew Moskal zaprasza uczniów klas  V-VIII do udziału w konkursie “EKO-FILM”. Konkurs polega na wykonaniu krótkiego “EKO – FILMU” (maksymalnie 3-minutowego) związanego z tematyką ekologii. Film należy wykonać w grupach maksymalnie 5-osobowych. Pracę należy składać w formie nagranego filmu na PODPISANEJ…
Read More

Konkurs “EKO postać z bajki”

Wójt Gminy Szczurowa – Zbigniew Moskal zaprasza uczniów z klas 1-4 do udziału w konkursie “EKO POSTAĆ Z BAJKI” Konkurs polega na wykonaniu figurki z wykorzystaniem surowców wtórnych. Prace należy składać w formie wykonanej figurki i załączników 1, 2 i 3 w opakowaniu z dopiskiem…
Read More
07/09/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023r. w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Szkolna inauguracja poprzedzona została Mszą św. odprawioną w kościele parafialnym przez Księdza Stanisława Tabisia, który zgodnie z tradycją poświęcił także przybory szkolne. Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się w Domu Ludowym na…
Read More
28/06/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęło się Mszą św.  odprawioną przez ks. proboszcza Stanisława Tabisia, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.     Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród, statuetek i dyplomów uczniom z najlepszymi wynikami w…
Read More
28/06/2023

Podsumowanie grantu w ramach projektu „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

  Od 2 stycznia do 23 czerwca 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich realizowany był grant w ramach projektu „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Na jego realizację szkoła pozyskała kwotę 39555,36…
Read More
27/06/2023

Grant- Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy II

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w zajęciach rozwijających matematyczno- przyrodniczych. Program realizowany był w ramach Grantu w wymiarze 32 godzin. Adresatem byli uczniowie przejawiający zainteresowania matematyczno – przyrodnicze, lubiący się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia, uczniowie którzy są ciekawi świata. Realizacja programu miała…
Read More
27/06/2023

Grant- Koło Przyjaciół Przyrody w klasie IV

Zajęcia Koła Przyjaciół Przyrody odbywały się zgodnie z  opracowanym planem pracy. Zajęcia  odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny i uczęszczało na nie 10 uczniów z klasy IV. Zrealizowano 32 godziny. Głównym celem zajęć było poznanie walorów przyrodniczych własnego środowiska, kształtowanie umiejętności perspektywicznego myślenia…
Read More
27/06/2023

Grant- Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy I

Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze „Myśl i eksperymentuj” dla klasy I realizowane były od  3 stycznia 2023r. do 21 czerwca 2023r. Głównym celem zajęć było poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dobór tematyki zajęć pozwalał na rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych, rozwijanie…
Read More
21/06/2023

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY I ORAZ PODSUMOWANIE PROJEKTU CZYTELNICZEO

21 czerwca odbyło się podsumowanie projektu czytelniczego „Zwierzęta w literaturze dziecięcej”, który realizowany był przez uczniów klasy I. W uroczystości wzięła udział pani dyrektor Dorota Jaszczowska, pani Krystyna Zydroń bibliotekarka naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy I. Wiosną pierwszoklasiści poznawali wiersze, opowiadania, baśnie i…
Read More
Skip to content