Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określone
w Zarządzeniu Nr 8/2024 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa oraz kryteriów rekrutacji branych pod uwagę i dokumentów potwierdzających te kryteria.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla oddziałów przedszkolnych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

26.02. – 15.03.2024r.

6.05. – 24.05.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.03.2024r.

3.06.2024r.

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

20.03. – 27.03.2024r.

do 10.06.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.04.2024r.

17.06.2024r.

Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Szczurowa – Zarzadzenie WG

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA – OP

Wniosek o przyjęcie do przedszkola WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA – OP

Dokumenty można składać w oddziale przedszkolnym w Wrzępi.

Skip to content