Uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki

  • Home
  • Uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki

23 lipca 2005 roku odbyła się podniosła uroczystość nadania naszej szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11-tej Mszą Św.w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej, na którą uczniowie, pracownicy, rodzice i zaproszeni goście wyruszyli w uroczystym pochodzie spod budynku szkoły. W czasie Mszy Św., której przewodniczył ks. Biskup Władysław Bobowski, nastąpiło poświęcenie sztandaru dla naszej szkoły. Fundatorem sztandaru był ks. proboszcz Stanisław Tabiś.

Dalsze uroczystości odbywały się na boisku szkolnym. Rodzice przekazali sztandar dyrektorowi szkoły. Dyrektor, mgr Dorota Jaszczowska przekazała sztandar uczniom z pocztu sztandarowego, a następnie wszyscy uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło uroczyste wręczenie aktu nadania imienia przez przewodniczącego Rady Gminy pana A. Fiołka.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu przedstawiła historię szkoły, a następnie wręczyła pamiątkowe medale wyrażając w ten sposób podziękowanie dla osób, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszej szkoły.

Medale otrzymali: wójt gminy Szczurowa, Marian Zalewski, Rada Gminy na ręce przewodniczącego Andrzeja Fiołka, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Lidia Głowacka, ks. proboszcz Stanisław Tabiś, była dyrektor szkoły Elżbieta Drewko, ks. kanonik Franciszek Gąsiorek, były kierownik szkoły Piotr Grela, Rada Rodziców na ręce przewodniczącej Krystyny Wąs, wiceprezes Towarzystwa Parafii Strzelce Wielkie w Chicago Stanisław Chwała oraz przedsiębiorca Zygmunt Kosała.

Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny poświęcony patronowi szkoły, Tadeuszowi Kościuszce, człowiekowi „wielkiemu przez rozum, cnoty i waleczne sprawy…” .

Wystąpił także zespół folklorystyczny „Mali Strzelcanie”, pod kierunkiem pana Michała Pastucha.

Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny. Rodzice zatroszczyli się o to, aby nikt z uczestników uroczystości nie był głodny, zaś o dobrą zabawę dla wszystkich dzieci zadbali Wodzireje .

Skip to content