3 maj po królewsku – lekcje historii na Zamku Królewskim w Warszawie

„3 maj po królewsku” – lekcje historii na Zamku Królewskim w Warszawie

W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapamiętamy ją zapewne szczególnie poprzez wyjątkowość sytuacji, w której wszystkim nam przyszło ją świętować – razem, ale osobno.

Aby podkreślić wagę tego jednoczącego nas, Polaków, wydarzenia Zamek Królewski wraz kadrą naukową przygotował wyjątkową edycję lekcji historii: – 3maj po królewsku, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

W bogatej ofercie edukacyjnej uczniowie mieli możliwość obejrzeć: film poświęcony Konstytucji 3 maja, jej aktu prawnego, zdjęcia słynnego zamkowego obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 i jego opisu wraz ze schematem postaci. Uczniowie rozwiązywali zadania w aplikacji dla uczniów, która została także zilustrowana odpowiadającym tematowi filmem. Większości lekcji towarzyszyły również karty pracy, krzyżówki oraz interaktywne ćwiczenia. Uczniowie przesyłali zdjęcia rozwiązywanych bardzo ciekawych      i różnorodnych zadań.Przygotowane lekcje pozwoliły  w sposób przystępny i atrakcyjny przekazać       i utrwalić wiedzę uczniów nt. znaczenia dokumentu, jakim jest                      Konstytucja 3 maja.

Z okazji Święta 3 maja został ogłoszony konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dla uczniów klas VI-VIII,

Cele konkursu:

 uczczenie 229 Rocznicy Konstytucji 3 Maja,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej,

– wzbudzenie zainteresowania historią Polski,

– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o okolicznościach uchwalenia                     Konstytucji 3 Maja,

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

– promowanie aktywności i osiągnięć uczniów,

Ocenę prezentacji spełniały następujące kryteria:

–treści zgodne z wybranym tematem,

– informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa),

  bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji),

– wartość merytoryczna,

– sposób zaprezentowania tematu,

– strona artystyczna.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria:

I miejsce : Karolina Stachowicz kl VI

II miejsce :Irma Profus kl VI,

                  Adrian Berner kl. VIII

III miejsce: Brajan Jaroszek kl. VI

                   Łukasz Opioła kl VII

Dziękujemy za udział w konkursie, nagrody wręczone zostaną na forum szkoły.


       Serdecznie Gratulujemy !!!

/K.Zydroń/


 

 

 

Skip to content