Laboratoria Przyszłości w szkole w Strzelcach Wielkich.

30/09/2022
                                                            

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 60 000 zł na zakup pomocy, dzięki którym zajęcia staną się ciekawsze dla uczniów, sprzyjające odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach programu zakupiono: drukarkę 3D, okulary ClassVR – 12 szt., kostki ClassVR – 4 szt., BeCreo – zestaw z mikrokontrolerem, lutownicę, statyw, mikroport, zestaw oświetleniowy, mikrofon kierunkowy, gimbal, aparat fotograficzny.

Już od początku roku szkolnego 2022/2023 nauczyciele i uczniowie mieli możliwość korzystania z zakupionego w programie sprzętu.

We wrześniu odbyło się szkolenie nauczycieli z obsługi okularów ClassVR, natomiast uczniowie swoje pierwsze kroki w rozszerzonej rzeczywistości stawiali na lekcjach informatyki. Użytkowanie okularów jest bardzo intuicyjne, dlatego uczniowie nie mieli  z tym najmniejszych problemów.

Cyklicznymi zajęciami, na których uczniowie już korzystają z zakupionego sprzętu są zajęcia dodatkowe: Laboratoria przyszłości – koło informatyczne. Tu nie tylko uczą się obsługi, ale zgłębiają wiedzę na interesujące ich tematy.

Koordynator: Magdalena Pudło

Skip to content