SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata

Jak co roku uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji “Sprzątanie Świata”. Pod opieką nauczycieli sprzątali teren naszej miejscowości.

Systematyczny udział w tej międzynarodowej akcji jest jedną z metod edukacji ekologicznej, która powinna uświadamiać, że każdy człowiek jest „ ekoobywatelem”, gdyż niezależnie od zawodu i miejsca zamieszkania żyje w określonym środowisku i czy tego chce, czy nie problemy środowiska kształtują warunki naszego życia na Ziemi.

Proces kształcenia i wychowania ekologicznego musi rozpoczynać się już od najmłodszych lat, aby dziecko wzrastało w świadomości roli środowiska w życiu człowieka i odpowiedzialności za jego ochronę.

Skip to content