Laboratoria przyszłości – zajęcia dodatkowe.

26/01/2023

Podczas styczniowych zajęć Laboratoria przyszłości – koło informatyczne uczniowie pierwszy raz wykorzystali zakupioną w ramach programu lampę studyjną. Podczas sesji zdjęciowej robiąc zdjęcia nowym aparatem fotograficznym, zakupionym w ramach programu, porównywali jak zmienia się światło podczas robienia zdjęć z lampą i bez lampy.

#Laboroatoria przyszłości - sesja zdjęciowa z lampą studyjną
#Laboroatoria przyszłości – sesja zdjęciowa z lampą studyjną
#Laboroatoria przyszłości - sesja zdjęciowa z lampą studyjną
#Laboroatoria przyszłości – sesja zdjęciowa z lampą studyjną

Pierwszy raz korzystali też z nowej lutownicy, również zakupionej w ramach programu Laboratoria przyszłości. Zdobyli wiedzę na temat zasady działania nowego sprzętu i bezpiecznego użytkowania. Swoje umiejętności poszerzyli o pierwsze w swoim życiu lutowanie.

#Laboroatoria przyszłości - lutowanie.
#Laboroatoria przyszłości – lutowanie.
#Laboroatoria przyszłości - lutowanie.
#Laboroatoria przyszłości – lutowanie.
#Laboroatoria przyszłości - lutowanie.
#Laboroatoria przyszłości – lutowanie.
#Laboroatoria przyszłości - lutowanie.
#Laboroatoria przyszłości – lutowanie.

Na styczniowych zajęciach z druku 3D uczniowie również poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. Tym  razem dotyczyło to poznania programu do tworzenia modeli 3D zwanego 3D Playground. Styczeń obfitował, przede wszystkim, we własne kreatywne wydruki przygotowane w powyższym programie. 

#Laboroatoria przyszłości - różne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości – różne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości - własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości – własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości - własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości – własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości - własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości – własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości - własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości – własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości - własne wydruki.
#Laboroatoria przyszłości – własne wydruki.

koordynator – Magdalena Pudło

 

Skip to content