DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych. W ramach obchodów DBI przedszkolaki zostały zapoznane  z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wykonały kilka zadań z programu Uczymy dzieci programować.

Wprowadzeniem do tematu było zdefiniowanie słowa „Internet” i odkodowanie obrazka, który był wstępem do rozmowy o urządzeniach służących do korzystania z Internetu.

Podczas zabaw np. „Sieć”; „Zły wilk” oraz „Pilnuj własnych zdjęć” dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedszkolaki obejrzały również bajki edukacyjne z serii „Owce w sieci” pt. “Tajemniczy przyjaciel” , „Nie tańcz z wilkami” i dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czekają na nich w Internecie.

Na podsumowanie zajęć dzieci miały utworzyć kod, który będzie instrukcją pokonania drogi od startu znajdującego się na macie do mety. Kod musiał spełnić jeden warunek: droga powinna prowadzić przez wszystkie obrazki przedstawiające pozytywne zachowania związane z korzystaniem z internetu.

Dzieci, mimo wieku, wykazywały się dużą wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego.

Skip to content