21 MARCA W ODDZIALE PRZEDSZKOLYM

 W dniu 21 marca dzieci z naszego oddziału przedszkolnego świętowały Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Kolorowej Skarpetki.

Uroczystość powitania Wiosny zaczęły od pogadanki na temat nowej pory roku a następnie poprzez gry i zabawy utrwaliły zdobyte wiadomości. Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny. Następnie zrobiły pracę plastyczną „Marzanna”. Przedszkolakom najwięcej radości sprawiło poszukiwanie wiosny w plenerze. Podczas spaceru obserwowaliśmy pąki na gałązkach oraz słuchaliśmy śpiewu ptaków.

W czasie drugiej części zajęć dzieci świętowały Dzień Kolorowej Skarpetki. W związku z tym przedszkolaki przystąpiły do tej akcji  i w dniu 21 marca przyszły do przedszkola w różnych kolorowych skarpetkach. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że integrujemy się z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami. Podczas zajęć dzieci wysłuchały wiadomości na temat zespołu Downa. W tym dniu przedszkolaki brały również udział w zabawach, dzięki którym uczyły się empatii i tolerancji.

Na koniec zajęć wykonaliśmy wspólne zdjęcie naszych kolorowych skarpetek. Celem zajęć było podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa.

Skip to content