230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 „Rozpłynęła się już pieśń radosna,

głośnym echem po ojczystym kraju,

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju…”

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisana jest akademia      z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę podpisania Ustawy Rządowej        z dnia 3 maja 1791 r., Konstytucji 3 Maja. Właściwą perspektywę dla oceny tego wydarzenia możemy odnaleźć w uchwale Sejmu RP w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwała ta podkreśla, że Konstytucja 3 Maja stała się swoistym testamentem wolności, niepodległości    i obywatelskości dla kolejnych pokoleń, w czasie zrywów niepodległościowych,  i później – podczas odbudowy wolnej Ojczyzny – zarówno po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., jak i po jej ponownym odzyskaniu w 1989 r. To przesądza o jej historycznym znaczeniu.

Nie byłoby tego święta, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 Maja 1791r. uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 Maja. Mimo, że obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie        w dziejach I Rzeczypospolitej.

Chcąc przybliżyć uczniom naszej szkoły to ważne wydarzenie z historii naszego kraju, uczniowie klasy VII przedstawili montaż słowno-muzyczny. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 230 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.

 

Dekorację uświetniły prace plastyczne uczniów, którzy wzięli udział                w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Nasza Flaga PL „

 Patryk Jakubowski

Julia Kras

 Wiktoria Jakubowska 

 Emilia Kordecka

 Nataniel Drabik

Wszystkim uczestnikom składamy gorące podziękowania!!!

/K.Zydroń/

Skip to content