AKCJA EDUKACYJNA W PRZEDSZKOLU “ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA POWIETRZA”

 Oczyszczacze powietrza zapewniają pełne bezpieczeństwo dla dzieci. Dzięki nim dzieci mają szansę ustrzec się przed smogiem, problemami zdrowotnymi, m.in. alergią. Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

8 października 2018 r. w naszym przedszkolu odbyła się akcja edukacyjna z udziałem rodziców i podopiecznych pod hasłem „Zanieczyszczenia i ochrona powietrza”.

Problem zanieczyszczenia powietrza jest coraz bardziej powszechny, dlatego tak ważnym elementem  staje się edukacja ekologiczna dzieci. Na początku zajęć dzieci z małą pomocą rodziców dmuchały balony aby dowiedzieć się jakie są właściwości powietrza.  Dzięki zabawom badawczym poznały na czym polega ruch powietrza i co to jest smog. Krótkie opowiadanie pt. „ O chorym domku” pozwoliło dzieciom wyciągnąć wnioski nt. zagrożenia wynikającego  z zanieczyszczenia powietrza. Z kolei zaprezentowany film pt. „ Co możemy zrobić ?” pokazał jak chronić powietrze.

Uwieńczeniem zajęć była zabawa pt. „ Strażnicy zdrowego powietrza” oraz wspólne wykonanie pracy plastycznej              pt. „ Zanieczyszczenia i ochrona powietrza”.  

Poprzez zrealizowane zajęcia  młodzi odbiorcy i ich rodzice zostali zachęcani  i inspirowani  do podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza we własnym otoczeniu. 

/A. Zabiegała/

Skip to content